Unijne wsparcie dla polskiego rolnictwa. Dopłaty do nawozów wyniosą prawie 4 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła polski program przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę o wartości 3,9 mld zł - przekazał dziś resort rolnictwa. Podkreślono, że oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Dopłaty sięgać będą 250 i 500 zł do hektara.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/FelixMittermeier

"Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów"

- przekazał resort na swoim profilu twitterowym.

Pozytywna wiadomość dla polskich rolników

Unijny komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski również na Twitterze podkreślił, że jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników.

"Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. pomocy wojennej i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł"

- dodał.

Zadowolenie z decyzji Komisji wyraził również szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

"Cieszę się, że Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa"

- napisał na Twitterze.

3,9 mld zł dla polskiego rolnictwa

W komunikacie Komisji Europejskiej wyjaśniono, że wart 836 mln euro (3,9 mld zł) program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r.

"Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku"

- wskazała cytowana w komunikacie wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Jak wyjaśniono, oferowana w ramach programu pomoc dla rolników będzie miała formę dotacji. Trafi ona do producentów, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Beneficjenci programu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości do 53,5 euro (250 zł) na hektar użytków zielonych i pastwisk oraz do 107 euro (500 zł) na hektar gruntów rolnych. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

"Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych"

- dodano.

"Kryzysowe ramy prawne"

Przypomniano, że 23 marca KE przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy zakładają kilka rodzajów pomocy, jakiej mogą udzielić państwa członkowskie. Po pierwsze, jest to ograniczona kwota pomocy, w wysokości do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętych kryzysem i do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w pozostałych sektorach.

Po drugie, jest to wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek. Po trzecie, państwa mogą zastosować pomoc, która rekompensujące wysokie ceny energii.

Komisja zaznaczyła, że podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, są wyłączone z zakresu stosowania środków pomocowych.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Komisja Europejska #Polska #rolnictwo

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo