Jacek Liziniewicz

Dziennikarz „Gazety Polskiej” oraz „Gazety Polskiej Codziennie”. W "GP" kieruje działem dotyczącym tematyki środowiska.
ARTYKUŁY AUTORA