Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »
Z OSTATNIEJ CHWILI
Natalia Kaczmartek wynikiem 48,90 pobiła rekord Polski w biegu na 400 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie • • •

Polityka Prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.niezalezna.pl jest spółka Słowo Niezależne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 63/43, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2005.
  [WA.XII NS-REJ.KRS/44491/17/28], KRS 0000246403
  Wszelkie posiadane, pozyskane dane osobowe gromadzone są w Bazie Czytelników Mediów Strefy Wolnego Słowa, do których należą:

  • Gazeta Polska
  • Gazeta Polska Codziennie
  • Nowe Państwo
  • Telewizja Republika
  • niezalezna.pl
  • gazetapolska.pl
  • panstwo.net
  • gpcodziennie.pl
  • naszeblogi.pl
  • vod.gazetapolska.pl
  • Stream1.pl
  • Fundacja Niezależne Media
  • Fundacja Klubów Gazety Polskiej.

   

 2. Dane Kontaktowe

  Nasz kontakt z czytelnikiem portalu niezalezna.pl za pośrednictwem adresu e-mail: grzegorzwierzcholowski@niezalezna.pl, listownie możecie pisać do nas  na adres:  SN SP. z o.o. Warszawa 02-056,  ul. Filtrowa 63/43 z dopiskiem „polityka prywatności”
  Administrator Ochrony Danych niezalezna.pl wyznaczył Osobę Upoważnioną, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Dane kontaktowe:
  Imię i Nazwisko: Beata Dróżdż
  Adres pocztowy: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63/43
  Adres email: iod@swsmedia.pl

  Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu niezalezna.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 3. Użytkownicy
  1. mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:
   • przy rejestracji,
   • przy założeniu newsletter;
   • przy wykupieniu prenumeraty, tu zakres danych jest uzależniony od rodzaju prenumeraty (papierowa, czy elektroniczna)
   • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu niezalezna.pl;.
   W formularzu rejestracyjnym, co do zasady należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, e-mail, a także login i hasło,  oraz adres korespondencyjny i dane teleadresowe w przypadku prenumeraty papierowej, zawsze są to dane niezbędne. W formularzu istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowościach prasowych, usługach, ofertach handlowych i marketingowych, konkursach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  2. przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu niezalezna.pl lub prenumeratą, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

   Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez portal niezalezna.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

 4. Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie

  Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem niezalezna.pl, realizacji wykupionych usług, Twoje dane będą przetwarzać podmioty z Mediów Strefy Wolnego Słowa do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Czytelników przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych i tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych. Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta do wpisywania komentarzy, a także, w związku z zamówieniem prenumeraty, zakupem naszych książek, udziałem w konkursach.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne między innymi do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym dokonywania transakcji i płatności, komentowania artykułów
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
  • dostarczania nowych ofert prenumeraty, informacji o wydarzeniach, artykułach.
   
 5. Udostępnianie danych

  Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem  w ramach  Mediów Strefy Wolnego Słowa (patrz pkt 1) do celów marketingowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Prawa użytkownika
  • prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii.
  • prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.
  • prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
  • prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
  • prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.
  • prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgłoś nam taką dyspozycję mailowo na adres iod@swsmedia.pl .
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres iod@swsmedia.pl,. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres iod@swsmedia.pl .
  •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 7. COOKIES

  W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu niezalezna.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może
  w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

 8. Linki

  Serwis zwiera przekierowania/linki do innych stron. WWW. niezalezna.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.