Tomasz Łysiak

Kierownik działu Historia w "Gazecie Polskiej", pisarz, scenarzysta, dziennikarz radiowy znany z audycji w radiu WAWA pt. DeDektyw Inwektyw.