Cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Marlena Maląg przypomina, że programy takie jak „Senior plus”, „Opieka 75 plus” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych mają na celu aktywizację społeczną seniorów i zapewnienie im odpowiedniej opieki.

To niezwykle ważne, by osoby starsze czuły się potrzebne, miały przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy, spędzania wspólnie czasu, żeby były otoczone opieką. Szczególnie w mniejszych miejscowościach takich miejsc brakuje, a m.in. dzięki "Seniorowi plus" to się zmienia 

– powiedziała Maląg.

Resort rodziny zwraca uwagę, że placówki „Senior plus” powstają głównie w małych miejscowościach, gdzie oferta zajęć aktywizujących dla osób starszych nie jest bogata. W 2018 r. 69 proc. domów i klubów „Senior plus” zostało uruchomionych w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców, a 19 proc. placówek – w miejscowościach poniżej 1 tys. mieszkańców.

Emerytury i renty od 1 marca br. wzrosły o co najmniej 70 zł, a minimalne świadczenia wynoszą 1100 zł (w 2018 r. było to 1029,80 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 825 zł. „W ciągu czterech lat rządów PiS świadczenia minimalne wzrosły o 25 proc” – podkreśla ministerstwo.

MRPiPS przypomina, że w mijającym roku po raz pierwszy została wypłacona trzynasta emerytura. To wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób.

„Głównym celem programu, wpisującego się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, jest zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Osoby starsze, nierzadko samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Takie dodatkowe środki pozwolą np. na dawno odkładany remont mieszkania, wyjazd czy uregulowanie zaległych płatności”

– wskazuje minister Maląg.

Od 2020 r. – zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego - trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym.

Czternasta emerytura ma być natomiast wypłacana od 2021 r. Zgodnie z projektem to dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,7 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.), czyli 120 proc. średniej emerytury. W przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,7 tys. zł, „czternastka” będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,7 tys. zł.