23 maja 2016 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród XXXVI edycji Konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2015. Grand Prix otrzymało Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby. 

Nagrody i wyróżnienia w 11 kategoriach wręczyła podsekretarz stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka, natomiast minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do zgromadzonych na sali Teatru Wielkiego napisał:


Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń konkursowych możemy mówić o niezwykłej popularności tego wspaniałego przedsięwzięcia, jak również o szlachetnym duchu rywalizacji muzeów polskich, który zrodził się dzięki konkursowi


Na tegoroczną edycję Sybilli wpłynęły aż 264 projekty muzealne, które zostały poddane ocenie jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. Celem konkursu jest nagradzanie osób i instytucji, zasłużonych dla pielęgnowania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.
Prezentujemy listę laureatów:

 GRAND PRIX
Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby
 
 
WYSTAWY SZTUKI       
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za „Andrzej Wróblewski: Recto /Verso. 1948-49  1956-57”
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Okręgowe w Suwałkach za „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków”
Muzeum Narodowe w Krakowie za „Olga Boznańska (1865-1940)”
Muzeum Narodowe w Warszawie za „Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV-XX wieku”  
 
WYSTAWY HISTORYCZNE I ARCHEOLOGICZNE    
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie         
WYRÓŻNIENIA:
„Spór o odbudowę Muzeum Emigracji w Gdyni” Wystawa stała Muzeum
Muzeum Narodowe w Warszawie za „Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum rodziny Zofii Chomętowskiej”           
 
WYSTAWY ETNOGRAFICZNE
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie za „Izba przyjęć rzeczy biednych. RE_KOLEKCJE z Kantora”    
WYRÓŻNIENIE:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za „Instrumenty… - zobaczyć i usłyszeć tradycję”
 
WYSTAWY PRZYRODNICZE I TECHNICZNE                        
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Architektury we Wrocławiu za „Zvi Hecker. Stronice księgi”
Muzeum Okręgowe w Toruniu za wystawę stałą w Muzeum Toruńskiego Piernika

PRZEDSIĘWZIĘCIA O TEMATYCE MARTYROLOGICZNEJ                
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za wystawę stałą w Muzeum Katyńskim    
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Powstania Warszawskiego za „Zachowajmy ich w Pamięci”
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  za „W ukryciu” - tematyczny cykl wirtualnych wystaw upamiętniający historie ratowania Żydów podczas Zagłady
 
EDUKACJA
Muzeum Miasta Gdyni za „Otwartą Dzielnicę”
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie za „Szkołę widzenia”
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za „O niepodległości dla najmłodszych”
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za „Sekrety Enigmy”
 
KONSERWACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY      
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za konserwację i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem         

DIGITALIZACJA I NOWE TECHNOLOGIE               
WYRÓŻNIENIA:

Muzeum Techniki Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za multimedialny przewodnik po muzeum
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za Wykaz legionistów polskich 1914-1918 – gamifikacja
 
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE                       
WYRÓŻNIENIA:

Muzeum Historii Polski w Warszawie za BazHum - pełnotekstową bazę naukowych czasopism humanistycznych i społecznych   
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska za „Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku”       
 
PUBLIKACJE
Muzeum Sztuki w Łodzi za „Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia”
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za „Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog”
Muzeum Narodowe w Krakowie za „Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku”
Muzeum Powstania Warszawskiego za „Architekturki. Powojenne budynki warszawskie”
             
INWESTYCJE                   
Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby
WYRÓŻNIENIA:
Muzeum Narodowe w Poznaniu za rewaloryzację i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie za budowę pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy.