Uroczystość rozpoczęła się na placu apelowym toruńskiego Centrum od złożenia meldunku komendantowi  płk. Dariuszowi Adamczykowi. Po podniesieniu flagi państwowej RP  i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, płk Adamczyk w swoim przemówieniu zaznaczył, że broń jest symbolem każdego żołnierza, a jej posiadanie to duża odpowiedzialność i ogromny obowiązek 

Komendant Centrum zwrócił także uwagę na to, aby każdy student podczas szkolenia dobrze poznał budowę swojej broni, przyswoił sobie zasady posługiwania oraz przestrzegał przepisów bezpieczeństwa — czytamy.

Następnie miało miejsce najważniejsze, tego dnia, wydarzenie – wręczenie broni. Wyróżnieni studenci otrzymali 7,62 mm karabinki AKM z rąk komendanta Centrum, któremu asystował dowódca 1. Kompanii Ośrodka Szkolenia Legii Akademickiej – kpt. Tomasz Matynia.