Modlitewne czuwanie przy trumnie śp. bp. Bronisława Dembowskiego w kurii diecezjalnej rozpocznie się piątek, 22 listopada, o godzinie 14.00.  O godzinie 14.30 wyruszy kondukt pogrzebowy do katedry, gdzie o godzinie 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji.

W sobotę 23 listopada o godzinie 11.00 w katedrze rozpocznie się liturgia pogrzebowa. Po jej zakończeniu trumna z ciałem Zmarłego zostanie złożona w krypcie Biskupów Włocławskich.

Śp. Bronisław Dembowski, biskup włocławski w latach 1992-2003, żołnierz AK, podczas stanu wojennego zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, organizator ogólnopolskiego duszpasterstwa niewidomych zmarł 16 listopada 2019 roku. Miał 92 lata, w tym 66 lat kapłaństwa i 27 lat biskupstwa.

- Ksiądz biskup Bronisław był człowiekiem, który w historii diecezji włocławskiej bez wątpienia zajął bardzo ważne miejsce. Ukochał jej historię, utożsamił się z nią i jej poświęcił to, co miał najlepszego

- mówi biskup włocławski Wiesław Mering o zmarłym 16 listopada biskupie seniorze Bronisławie Dembowskim, bezpośrednim poprzedniku na stolicy biskupiej we Włocławku.

Pasterz diecezji zauważa, że Ksiądz biskup Bronisław był człowiekiem, który w historii diecezji włocławskiej zajął bardzo ważne miejsce.

- Ukochał jej historię, utożsamił się z nią i jej poświęcił to, co miał najlepszego - swój czas, swój wysiłek intelektualny, swoją pracę dydaktyczną i naukową związaną z seminarium duchownym, uczył bardzo długo jeszcze po przejściu na emeryturę, i bez wątpienia zaskarbił sobie swoją prostotą szacunek zarówno duchowieństwa, jak i wielu ludzi świeckich - mówi o zmarłym poprzedniku bp Mering.