Głównym celem zorganizowanego ćwiczenia było doskonalenie elementów Sekcji Wykrywania Skażeń w planowaniu, organizacji i realizacji zadań Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń — podaje oficjalny portal świętoszowskiej brygady.

W ćwiczeniu udział wzięli żołnierze z posterunków wykrywania i monitorowania skażeń z batalionów i samodzielnych kompanii oraz instruktorzy wojsk chemicznych świętoszowskiej brygady. Zadaniem tych ostatnich była kontrola i weryfikacja wiedzy i umiejętności żołnierzy. Szczególną uwagę zwracano na organizację i działanie posterunku obserwacyjnego oraz poprawne sporządzanie komunikatów CBRN (ang. Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), jak również przesyłanie ich dalej — czytamy.

Dzięki ocenie wykonywanych przez żołnierzy czynności możliwe było określenie, czy potrafią oni właściwie zareagować na zaistniałą sytuację oraz na następstwa z tym związane. Żołnierze otrzymywali na kartkach informacje, na podstawie których musieli samodzielnie rozwiązać problem i podjąć odpowiednie działania — podaje 10. BKPanc.

Zadaniem żołnierzy z posterunku obserwacyjnego, po zauważeniu niepokojących symptomów możliwego skażenia, w pierwszej kolejności jest jak najszybsze ogłoszenie alarmu. Następnie żołnierze podejmują odpowiednie działania, mające na celu zidentyfikowanie z jakim środkiem mają do czynienia. Realizmu sytuacji podczas ćwiczenia "Mgła-18" dodawały środki pozoracji, które towarzyszyły żołnierzom w trakcie wykonywania zadań.

Ćwiczenie "Mgła-18" było sprawdzeniem tego, czego żołnierze uczą się podczas przeprowadzanego w brygadzie co miesiąc Dnia Zagrożenia Skażeniami. Kolejnym etapem weryfikacji wiedzy i umiejętności będą zawody użyteczno-bojowe zespołów OPBMR na szczeblu brygady. Zwycięzcy tego etapu reprezentować będą 10. Brygadę Kawalerii Pancernej podczas rywalizacji w Czarnej Dywizji — czytamy.