"Czyja będzie Polska?". Klub "Gazety Polskiej" będzie propagował dorobek Jana Olszewskiego

- Osoba Jana Olszewskiego jest dla nas wzorem niezłomnej postawy patriotycznej, niepodległościowej i obywatelskiej. Pokazał to swoją działalnością tak w czasach komunizmu, jak i po roku 1989. Jest jedną z tych osób, którym zawdzięczamy wolną Polskę. I z jego postawy i dorobku powinni czerpać ci, którzy chcą podjąć się odpowiedzialności za Polskę i jej obywateli - powiedział Tomasz Baliczek przewodniczący klubu "Gazety Polskiej" w Nowym Sączu imienia Jana Olszewskiego w wywiadzie dla portalu Niezalezna.pl

zdjęcie ilustracyjne
Fot. Filip Blazejowski/Gazeta Polska

- Klub "Gazety Polskiej" w Nowym Sączu nawiązał współprace z Fundacją Archiwum Jana Olszewskiego z Warszawy. Czym zajmuje się ta fundacja, dlaczego postanowiliście podjąć z nią współpracę?

- Fundacja stawia sobie bardzo szerokie i ambitne cele i zadania. Jej podstawowym celem jest zabezpieczenie i ochrona spuścizny w postaci archiwum i pamiątek po Janie Olszewskim. Dokumentowanie, utrwalanie i popularyzowanie biografii, dorobku i działalności Jana Olszewskiego. Fundacja stawia sobie również za cel popularyzowanie wiedzy historycznej, zwłaszcza dotyczącej niepodległościowych postaw Polaków w czasach komunizmu i dokumentowanie działań komunistycznego aparatu władzy. Szczególne miejsce w działalności Fundacji zajmuje niezwykle ważna, jak pokazują nam i przypominają wciąż bieżące wydarzenie polityczne, działalność edukacyjna i oświatowa, która ma wpływać na kształtowanie postaw patriotycznych i bronić dobrego imienia Polski, a także narodu polskiego na arenie międzynarodowej.
Dlatego właśnie, że cele i działalność fundacji są nam bardzo bliskie i w sporej część tożsame z naszą codzienną pracą, którą nasz Klub Gazety Polskiej im. Jana Olszewskiego wykonuje w Nowym Sączu, zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z fundacją.

- Na czym będzie polegała te współpraca i jakie mają być jej efekty? Jakie działania będziecie chcieli podejmować dzięki tej współpracy?

- Jesteśmy dopiero u progu naszej współpracy z Fundacją Archiwum Jana Olszewskiego. Na spotkaniu, które planujemy 3 czerwca w siedzibie Fundacji w Warszawie, podpiszemy ramowe porozumienie o współpracy i omówimy sobie szczegółowe plany na najbliższą na przyszłość. Z naszej strony będziemy chcieli propagować na naszym terenie prace i dorobek Fundacji i poprzez to osobę samego Jana Olszewskiego. My zaś liczymy, że dzięki współpracy z fundacją członkowie naszego klubu będą mogli pogłębić swoją wiedzę o osobie i działalności Jana Olszewskiego. Tak będzie choćby podczas najbliższego spotkania w Warszawie, gdzie będziemy mogli porozmawiać osobiście z bliskimi i współpracownikami Jana Olszewskiego i członkami jego rządu: Antonim Macierewiczem, Piotrem Naimskim i Marcinem Gugulskim.

- Dlaczego dla waszego klubu jest tak ważna ochrona spuścizny po Janie Olszewskim i popularyzowanie jego dorobku?

- Choć to słynne pytanie zadane z trybuny sejmowej przez Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku, kiedy to obalano Jego rząd, padło ponad 30 lat temu, „Czyja będzie Polska?”, to pozostaje ono ciągle aktualne i jest zadaniem dla patriotów, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny. To pytanie jest swoistym testamentem Jana Olszewskiego, który chcemy, w miarę naszej możliwości, realizować poprzez działalność klubu w naszej lokalnej, sądeckiej społeczności. Jesteśmy zdania, że ta duża, krajowa polityka zaczyna się właśnie w lokalnych społecznościach, gdzie przyszli liderzy powinni kształtować swoje postawy i wybierać swoje ideały, które będą im później przyświecać w działalności publicznej. Osoba Jana Olszewskiego jest dla nas wzorem niezłomnej postawy patriotycznej, niepodległościowej i obywatelskiej. Pokazał to swoją działalnością tak w czasach komunizmu, jak i po roku 1989. Jest jedną z tych osób, którym zawdzięczamy wolną Polskę. I z jego postawy i dorobku powinni czerpać ci, którzy chcą podjąć się odpowiedzialności za Polskę i jej obywateli.

 Źródło: Niezalezna.pl

 

Adrian Siwek
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo