W opublikowanym dzisiaj wywiadzie dla agencji Reuters sędzia Małgorzata Gersdorf wezwała Unię Europejską do szybszych działań w sporze z polskim rządem w sprawie reformy sądownictwa. Jak zaznaczyła, Komisja Europejska wydaje się "dawać wiarę" otwartości Prawa i Sprawiedliwości na negocjacje, podczas gdy rząd prowadzi "grę na zwłokę".

"Może zdarzyć się tak, że sędziowie zostaną zwolnieni i rząd uczyni krok wstecz, ale nie będzie to potrzebne, gdyż sędziowie utracą swe funkcje" - powiedziała Gersdorf dodając, iż UE podjęła swe działania "zbyt późno".

Czyli wreszcie przyznała, że jednak nie o sądy chodzi, ale stołki.

Nie zabrakło innych "hitów". Gersdorf wyraziła opinię, że UE jest zapewne zbyt zajęta wzmagającą się falą populizmu w innych miejscach Europy, by w pełni skupić się na Polsce.

Jak podkreśliła, zrezygnuje ze stanowiska pierwszego prezesa SN, dopiero po powołaniu jej następcy w sposób zgodny z konstytucją.

"Nie możemy się tu okopywać. Będę musiała odejść z godnością" - powiedziała Gersdorf udzielając wywiadu w sali rozpraw Sądu Najwyższego.

Na to "odejście z godnością" jest już chyba zdecydowanie za późno.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uwaga! Gersdorf w Niemczech ogłosiła się... prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie

Jej zdaniem, gdy do SN wprowadzi się nowych sędziów, przez lata będą tam występować istotne trudności w rozstrzyganiu spraw, ze względu na ich brak doświadczenia i brak ciągłości postępowania prawnego. Upolitycznienie polskich sądów, przed którym ostrzegała UE, dopiero pokaże swój pełny wpływ na funkcjonowanie sądów - oceniła Gersdorf.

Przypomniała w tym kontekście reakcje polityków na zwrócenie się Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Towarzyszyło temu postanowienie SN o zawieszeniu obowiązywania trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

"Mówiono, że sędziom powinno się wytoczyć postępowania dyscyplinarne. To bardzo niebezpieczne" - powiedziała.

To ostatnie zdanie akurat w Iustitii i i Themis powinni przeczytać.

CZYTAJ WIĘCEJ: To kuriozum podpisali sędziowie! Themis grozi prawnikom, a Iustitia przyklaskuje