"Stalinowski sędzia Stefan Michnik został zdegradowany do stopnia szeregowca przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1975 r. na fali czystek antysemickich. Przez całe lata ten fakt był ukrywany w obawie przed wiązaniem Jaruzelskiego z antysemityzmem. Stefan Michnik w rozmowie z „Gazetą Polską” i Telewizją Republika zaprzecza, by pozbawiono go stopnia kapitana. – Nigdy nie zostałem zdegradowany – mówi.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NAJNOWSZYM NUMERZE "GAZETY POLSKIEJ" ORAZ PROGRAMIE "KONIEC SYSTEMU" W TELEWIZJI REPUBLIKA WE WTOREK 21:30.


Do zdumiewających informacji dotarła Dorota Kania, która ustaliła, że Jaruzelski zdegradował Michnika za żydowskie pochodzenie.

Stefan Michnik temu zaprzeczył, ale dziennikarka "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika dotarła do treści rozkazu personalnego numer 0141 z 28 lipca 1975 roku, który nie pozostawia żadnych wątpliwości.

„ Minister Obrony Narodowej
Na podstawie art.68 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej /Dz.U. nr 44 poz. 220/ niżej wymienionych oficerów nie będących w czynnej służbie wojskowej pozbawiam stopnia oficerskiego z powodu braku wartości moralnych i orzekam ich powrót do stopnia szeregowca (…) 12.kpt. Michnika Stefana s. Ozjasza ur.1929 (…)".


Więcej na ten temat w najnowszym numerze tygodnika "Gazeta Polska", a także programie Doroty Kani "Koniec Systemu" - wtorek, godzina 21.30, na antenie Telewizji Republika.