Program wsparcia dla matek decydujących się na urodzenie tzw, trudnych ciąż oraz wsparcia rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz zakrojoną na szeroką skalę kampanii informacyjnej wspierającej i promującej życie – to główne założenia przygotowywanego przez rząd projektu ws. Ochrony życia. Szczegółowe założenia w tej sprawie przedstawiła dziś w Sejmie premier Szydło.

- Jestem za ochroną życia. Jako premier RP czuję się odpowiedzialna za jego ochronę.  Szanujmy różne poglądy i różne głosy. Uważam, że odpowiedzialnością całej klasy politycznej jest teraz studzenie emocji.  Rząd RP zrobi wszystko, żeby życie chronić – mówiła szefowa rządu.

Premier Beata Szydło zaprezentowała również trzy zobowiązania rządu w tej sprawie.

- Po pierwsze, do końca roku przygotujemy program który zostanie przedstawiony w Sejmie. Program wsparcia dla rodzin i matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną jak i później w opiece nad urodzonym dzieckiem. Przedstawimy ten projekt ustawy do końca tego miesiąca i zapraszam wszystkie kluby, a nawet tych którzy chcą liberalizować przepisy aborcyjne żebyście wzięli udział w pracach nad tym projektem – mówiła w Sejmie premier Beata Szydło.

Rząd zgłosi także poprawki zabezpieczające środki na nowe programy w 2017 roku.

- Drugie zobowiązanie, to zgłoszenie poprawek zabezpieczających środki finansowe na realizację tych programów – zapowiedziała premier Szydło.

Rząd planuje także przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej promującej ochronę życia.

- Trzecim zobowiązaniem jest przeprowadzenie kompleksowej, szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, wspierającej i promującej ochronę życia – oznajmiła szefowa rządu.

ZOBACZ WYSTĄPIENIE PREMIER SZYDŁO