Według planu Komisji Europejskiej, który zostanie przedstawiony w środę, Polska musi przyjąć prawie 12 tys. osób, które w ostatnich miesiącach przybyli do UE – dowiedziała się agencja Reuters. Jednocześnie KE chce zaproponować „kary grzywny” dla krajów członkowskich za rezygnację z przyjęcia narzuconej liczby imigrantów – twierdzi brytyjski dziennik „Financial Times”.

Propozycje Brukseli dot. zwiększenia obowiązkowej liczby osób (tzw. kwot), którą mają przyjąć poszczególny kraje, ma przedstawić przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Zwiększenie kwoty ma związek z tym, że pierwotnie planowano przyjęcie 40 tys. osób spoza UE, które przedostały się głównie do Włoch i Grecji. Teraz zaś Bruksela chce przyjąć aż 160 tys., włączając w to liczbę przybyszy, którzy przedostali się do Unii przez granicę Węgier (66,4 tys. z Grecji, 54 tys. z Węgier, 39,6 tys. z Włoch).

Kwoty są wyliczane według formuły, na podstawie danych: 40 proc. PKB kraju, 40 proc. ludności, 10 proc. stopy bezrobocia i 10 proc. od tej liczby osób, którą kraj już przyjął u siebie od momentu kryzysu.

Nowe zasady nie obowiązują Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Dublin, na przykład, zadeklarował, że weźmie 600 osób (przy założeniu 40 tys. przybyszów do Europy).

Według źródła Reutersa, jednocześnie Turcja oraz kraje na Zachodnich Bałkanach, które nie są członkami UE, zostaną uznane za kraje „bezpieczne”. Dla imigrantów z tych państw to oznacza, że będą oni mieli większe trudności z uzyskaniem azylu w UE i częściej deportowani z powrotem do ojczyzny.

Z kolei brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując na swoje źródła twierdzi, że Komisja Europejska chciałaby wprowadzić kary dla państw, które nie chcą przyjmować narzuconej liczby imigrantów. W tym celu miałby powstać specjalny fundusz, pomagający uchodźcom. Wpłacając do niego pewną kwotę, kraj mógłby odroczyć przyjęcie u siebie setek lub tysięcy osób spoza UE.

Ile musiałby przyjąć każdy poszczególny kraj UE -  a) od kwoty 40 tys. osób; b) od zwiększonej kwoty o 120 tys.; c) OGÓŁEM

Austria a) 1,213; b) 3,640; c) 4,853

Belgia a) 1,364; b) 4,564; c) 5,928

Bułgaria a) 572; b) 1,600; c) 2,172

Chorwacja a) 747; b) 1,064; c) 1,811

Cypr a) 173; b) 274; c) 447

Czechy a) 1,328 b) 2,978; c) 4,306

Estonia a) 738; b) 373; c) 1,111

Finlandia a) 792; b) 2,398; c) 3,190

France a) 6,752; b) 24,031, c) 30,783

Grecja

Hiszpania a) 4,288; b) 14,931; c) 19,219

Holandia a) 2,047; b) 7,214; c) 9,261

Litwa a) 503; b) 780; c) 1,283

Łotwa a) 517; b) 526, c) 1,043

Luksemburg a) 368; b) 440; c) 808

Malta a) 292; b) 133; c) 425

Niemcy a) 8,763; b) 31,443; c) 40,206

Polska a) 2,659; b) 9,287; c) 11,946

Portugalia a) 1,701; b) 3,074; c) 4,775

Rumunia a) 1,705; b) 4,646; c) 6,351

Słowacja a) 785; b) 1,502; c) 2,287

Słowenia a) 495, b) 631, c) 1,126

Szwecja a) 1,369; b) 4,469; c) 5,838

Węgry a) 827* - początkowo planowana liczba osób, ostatecznie Budapeszt ma być zwolniony z kwot

Włochy