W informacji biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski przewodniczący KEP przypomniał słowa papieża Franciszka, który ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego w liście apostolskim z 30 września 2019 roku napisał: "Dzień poświęcony Biblii nie powinien być >>raz w roku<<, ale w każdym dniu roku”.

Nawiązując do tych słów abp Gądecki powiedział:

"Nasz kontakt z Pismem Świętym nie może ograniczyć się tylko do niedzieli, kiedy słyszymy je podczas mszy świętej. Jako ludzie wierzący powinniśmy codziennie sięgać po Pismo Święte. Miejsce Biblii nie jest wysoko na półce w mieszkaniu, ale pod ręką, abyśmy mogli sięgać do niej często”.

Zaznaczył jednocześnie, że pomocą w czytaniu Pisma Świętego są nowoczesne technologie.

- Obecnie teksty biblijne można zainstalować w telefonie w formie różnych aplikacji. W ten sposób można mieć Biblię cały czas przy sobie i czytać ją np. w drodze do pracy, w podróży lub wtedy, gdy mamy wolną chwilę. Choćby krótki fragment, kilka wersetów

 – zachęca abp Gądecki.

Odnosząc się do listu papieża Franciszka, w którym pisze, aby odpowiednio dużo czasu poświęcano na przygotowanie homilii, przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił się do kapłanów i diakonów.

- Bardzo proszę księży, aby głosili homilie zakorzenione w Piśmie Świętym. W ten sposób ukazujemy piękno Słowa Bożego i powiązanie go z codziennym życiem. To Boże Słowo jest dla nas i dla naszego zbawienia oraz zbawienia tych, których nam Bóg powierzył, dlatego homilie powinny być egzystencjalnym i duchowym komentarzem do czytań biblijnych – podkreślił abp Gądecki.

Wraz z Niedzielą Słowa Bożego, która będzie obchodzona w tym roku po raz pierwszy, od 12 lat organizowany jest w Polsce Tydzień Biblijny (26 kwietnia – 2 maja 2020 r.) i od czterech lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego (26 kwietnia 2020 r.). Jest to odpowiedź Kościoła katolickiego na prośbę wiernych oraz apel nadzwyczajnego synodu biskupów z roku 2008, który obradował pod hasłem „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.