Sprawdź gdzie kupisz Gazetę Polską oraz Gazetę Polską Codziennie Lista miejsc »

"Solidarność" zamieściła na swoim budynku baner dot. Zielonego Ładu. Miejska spółka nakazuje jego usunięcie

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni znów zamierza karać NSZZ "Solidarność" za banery umieszczone na budynku związku w centrum miasta. Baner, który informuje o możliwości składania podpisów pod wnioskiem referendum w sprawie Zielonego Ładu, zdaniem urzędników jest niezgody z uchwałą krajobrazową. Taką argumentację odrzuca przewodniczący NSZZ "S", Piotr Duda.

Baner na budynku Solidarności
NSZZ Solidarność - x.com

Na początku maja br. na budynku należącym do NSZZ "Solidarność" przy ul. Wały Piastowskie 1 wywieszono baner informujący o możliwości składania podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe w sprawie Zielonego Ładu.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w połowie maja br. skierował do "S" pismo nakazujące usunięcie banera bądź dostosowanie nośnika do zasad i warunków Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG).

Rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Patryk Rosiński powiedział PAP, że w związku z niedostosowaniem się "S", wszczęte zostało postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary za umieszczenie reklam niezgodnych z UKG. "Dla przykładu wysokość kary dla nośnika o powierzchni 1 m2 wynosi 158 złotych za każdy dzień niezgodności" - podał.

Wyjaśnił, że w tym przypadku kara naliczana jest od daty wszczęcia postępowania, czyli 23 maja br. i wynosi prawie 2,5 tysiąca złotych dziennie.

Na decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego zareagował przewodniczący "S" Piotr Duda, który w liście opublikowanym na stronie Związku, skierowanym do GZDiZ napisał, że wskazany baner odnosi się wyłącznie do informacji obejmujących wydarzenie w formie sprzeciwu społecznego w stosunku do konsekwencji społeczno-gospodarczych dla naszego kraju, jakie przyniesie polityka klimatyczna Wspólnoty Europejskiej, zwana "Zielonym Ładem", w obecnym kształcie.

Jego zdaniem baner jest również wyrazem utrwalenia, upamiętnienia, jak i poparcia protestów społecznych, "których nasilenie obserwujemy w ostatnich latach, a eskalację, czy wręcz eksplozję w minionych miesiącach".

W dalszej części listu skierowanego do GZDiZ Duda napisał, że nie można przyjąć, że baner wyczerpuje przesłanki ujęte w art. 2 pkt 16a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

"Nie stanowi on bowiem upowszechniania informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne"

- ocenił i dodał, że baner stanowi jedynie dozwoloną prawem realizację zadań statutowych NSZZ "Solidarność".

Zdaniem Dudy, "kontynuację działań zmierzających do usunięcia baneru, który niezasadnie uznany został za tablice reklamową NSZZ Solidarność należy traktować jako próbę cenzurowania oraz naruszenie swobody działalności Związku, w tym w szczególności dozwolonej prawem działalności, co skutkować musi podjęciem wszelkich dostępnych prawnie środków w celu obrony jego niezależności i prawa do realizacji celów statutowych".

Związek przypomniał, że trzy lata temu, po wejściu w życie UKG, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nałożył na Związek karę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych za dwa banery zawieszone przy okazji upamiętnienia 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność". Na jednym z nich znajdowało się hasło: "Człowiek rodzi się i żyje wolnym", a na drugim cytat z Jana Pawła II – "Nie ma wolności bez Solidarności".

Związek odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło, że kara została nałożona niesłusznie. SKO powołało się na artykuł 37c pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że przepisów dotyczących reklam nie stosuje się do upowszechnienia informacji "trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia".

Uchwała Krajobrazowa Gdańska obowiązuje od 2018 roku. Dokument reguluje zasady umieszczania na terenie miasta takich urządzeń, jak: reklamy budynkowe i wolnostojące, szyldy, ogrodzenia czy obiekty małej architektury.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

dm
Wczytuję ocenę...
Wideo