Andrzej Duda podpisał dziś nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym - podała Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy mają ostatecznie zakończyć kryzys związany z TK.

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przywraca, co do zasady, rozwiązania zawarte w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 roku, sprzed zmian wprowadzonych przez koalicję PO-PSL pod koniec minionej kadencji Sejmu.

Nowa ustawa przywiduje, że pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to co najmniej 11 sędziów. W takim gronie mają być rozstrzygane m.in. sprawy o szczególnej zawiłości, weta prezydenta, ustawa o TK oraz rozstrzygane spory kompetencyjne pomiędzy organami państwa. 11 sędziów ma też orzekać w sprawie przeszkody w sprawowaniu przez głowę państwa urzędu Prezydenta RP oraz zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych. Badając konstytucyjność ustaw sędziowie mają obradować w składach pięcioosobowych. Zasadą będzie wydawanie orzeczeń w kolejności wpływu spraw.

Przywraca się też zasadę rozpoznania spraw na rozprawach (a nie na posiedzeniach niejawnych). Przepisy określają także tryb ogłaszania orzeczeń (prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie orzeczenia do premiera, a ogłoszenie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i prawnych).

Zgodnie z przepisem końcowym, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.