Rada Warszawy zajęła się w czwartek projektem uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Radni zdecydowali, że zostanie ona podniesiona do 316,12 zł. 43 radnych zagłosowało za, pięciu było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

316,12 zł to górny pułap opłaty za jednorazowy pobyt w izbie wytrzeźwień wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczeniem z 29 stycznia 2020 r. Do tej pory za pobyt na Kolskiej (popularna nazwa Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych) trzeba było zapłacić 298,18 zł.

Projekt uchwały proponuje również wzrost opłat dla osób korzystających z pomocy w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych. Pacjent tego działu ma możliwość bezpiecznego (pod kontrolą medyczną i przy psychologicznym wsparciu) odtrucia i przerwania ciągu alkoholowego. Do tej pory za jedną dobę trzeba było zapłacić 350 zł.

Zgodnie z projektem, koszt pobytu osoby przyjętej do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych kształtować ma się na poziomie od 450 zł i 400 zł za dobę w zależności od standardu pokoju (pokój 1-osobowy lub pokój 2-osobowy). "W zależności od ilości zaprogramowanych dni pobytu (maksymalnie do 7 dni) koszt dobowy malałby (proporcjonalnie do dłuższego pobytu) do poziomu 310 zł (pokój 1-osobowy) i 248 zł (pokój 2-osobowy)" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przeciętne koszty pobytu osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia i przyjętej do działu w latach 2013-2019 ukształtowały się na poziomie 350 zł.