"Na polecenie prokuratora, 10 września 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby: Marzenę S – C. byłą prezes Zarządu Wisła Kraków S.A., Roberta S. - byłego wiceprezesa Zarządu Wisła Kraków S.A. i byłego członka Rady Nadzorczej tego klubu, Tadeusza C. – byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej Wisła Kraków S.A. a także Annę M. – Z. - żonę Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisła Kraków S.A. o nazwie sharks"

- przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak poinformowano, chodzi o śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisły Kraków S.A. w łącznej kwocie ponad 7 milionów złotych, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 2 i pół miliona złotych w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu.

"Zakres postępowania dotyczy również zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze stratą finansową Klubu Sportowego Wisła Kraków S.A., a także doprowadzenia do przyznania członkom Zarządu Wisła Kraków S.A. znacznie zawyżonych wynagrodzeń, nadto przywłaszczenia kwoty 824.100 zł"

- przekazała prokuratura.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu