W komunikacie czytamy, że "Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska (WOIŚ) poinformowała, że MPWiK w Warszawie do dnia 3 września do godziny 8:10 zrzuciło do Wisły niemal 1,5 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych (1 459 578 metrów sześciennych.)".

Dodano, że do godz. 13:00 do WIOŚ w Warszawie nie wpłynęły nowe informacje o niepokojących zjawiskach w środowisku rzeki Wisły.

Rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska poinformowała, iż ustalono, że ścieki nieoczyszczone wprowadzane do rzeki Wisły są ściekami komunalnymi, ale zawierają również ścieki przemysłowe z zakładów na terenie lewobrzeżnej Warszawy, wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych.

Wskazała, że oględzin dokonano po wcześniejszych długotrwałych opadach deszczu, ścieki nadal wprowadzane są do rzeki Wisły, w dalszym ciągu bez mechanicznego podczyszczania na kracie, co zmniejszyłoby negatywne konsekwencje zanieczyszczenia stałymi odpadami niesionymi przez ścieki. W bezpośredniej okolicy oraz w odległości ok. 500 m poniżej wylotu ścieków nieoczyszczonych widoczne są stałe zanieczyszczenia (np. fragmenty artykułów sanitarnych).

W komunikacie przypomniano, że w MPWiK trwa ozonowanie ścieków, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków. Wskazano, że rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym inspektorzy ochrony środowiska w Warszawie pozostają w bieżącym kontakcie.

WIOŚ w Warszawie, na prośbę Wojewody Mazowieckiego, wystąpił do Mazowieckiego Okręgu Wędkarskiego, do Państwowej Straży Rybackiej oraz PGW Wody Polskie o zwracanie szczególnej uwagi podczas prowadzonych działań rutynowych i interwencyjnych na starorzecza i meandry na rzece Wiśle na odcinku od Mostu Północnego w Warszawie do Płocka.

"Celem sprawdzania, czy nie gromadzą się tam i nie osiadają zanieczyszczenia, czy nie pojawiają się martwe ryby i inne padłe zwierzęta oraz o bieżące przekazywanie informacji w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk w środowisku rzeki Wisły"

- czytamy.

W komunikacie dodano, że inspektorzy z Płocka dokonali oględzin rzeki Wisły z brzegu na terenie miasta Płocka na wysokości ul. Grabówka, ul. Gmury i przy bulwarach wiślanych obok molo oraz w miejscowościach Wola Brwileńska i Duninów. Wskazano, że "w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) na terenie miasta Płocka na wysokości ul. Grabówka i bulwarach wiślanych obok molo nie stwierdzono śladów pływających zanieczyszczeń na powierzchni wody, odcień wody lekko brązowy."

"Na terenie miasta Płocka na wysokości ul. Gmury zauważono przy brzegu ślady piany i odcień wody lekko brązowy, w miejscowości Wola Brwileńska przy brzegu zauważono ślady piany oraz zaobserwowano migrację ślimaków na brzegu rzeki, odcień wody lekko brązowy, w porcie w miejscowości Duninów zauważono pojedyncze ryby w stanie znacznego rozkładu oraz stwierdzono uciążliwość zapachową"

- poinformował GIOŚ.