Przez ostatnie dwa tygodnie intensywnie na ulicach, targowiskach i w parkach zbieraliśmy podpisy pod listami poparcia kandydatów do Sejmu i Senatu. Dla wielu krakowian, z którymi rozmawiałem to już nie jest naturalne, żeby zostawiać swoje imię i nazwisko, adres i pesel osobie trzeciej w miejscu publicznym. Stąd pomysł, żeby oprócz "analogowego" zbierania podpisów pod listami poparcia dla kandydatów do Sejmu i Senatu, dać obywatelom możliwość zbierania podpisów także przez internet

- mówił Mazur.

Jak zaznaczył, możliwość elektronicznego zbierania podpisów należałoby wprowadzić najpierw pod inicjatywami obywatelskimi, czyli pod obywatelskimi projektami ustaw i referendów oraz inicjatywami mieszkańców w gminach.

"Polska demokracja powinna się rozwijać, powinna być coraz bardziej nowoczesna. Zbieranie podpisów przez internet pod inicjatywami obywatelskimi byłoby krokiem w tę stronę"

– mówił Mazur. "Jeśli ten system sprawdziłby się, to po roku proponuje zmianę także prawa wyborczego, żeby w kolejnym cyklu wyborczym – przy wyborach do Sejmu i Senatu - była możliwość zbierania podpisów pod listami także przez internet" – powiedział Mazur.

Dodał, że Komisja Europejska ma już narzędzie stworzone na potrzeby europejskiej inicjatywy ustawodawczej i jest możliwość przeniesienia tego rozwiązania do wyborów krajowych. Według kandydata na senatora można także skorzystać z systemu e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), z którego już teraz korzysta 3,6 mln Polaków.

Termin zgłaszania list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija we wtorek o północy.

Zgodnie z kodeksem wyborczym lista kandydatów do Sejmu powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.