I prezes SN była jedynym kandydatem na to stanowisko.

Informacje potwierdził rzecznik KRS.

Ze stanowiska przewodniczącego KRS u zrezygnował wcześniej Dariusz Zawistowski.

Warto przypomnieć, że 16 stycznia weszła w życie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Spotkało się to z ogromnym sprzeciwem sędziów, którzy rozpaczają nad zabranymi im przywilejami.

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami nowelizacja ustawy o KRS generalnie weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Oznacza to, że obecna KRS będzie działać jedynie parę tygodni – do czasu wybrania nowej rady.