Wojna w PSL zagrozi Tuskowi » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Lekcje religii w szkole. Episkopat przeciwny propozycjom rządu

Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP wyrazili sprzeciw wobec proponowanych przez MEN rozwiązań dotyczących łączenia uczniów różnych klas podczas lekcji religii w szkole. Zaapelowali do wszystkich wierzących, a zwłaszcza katolickich rodziców, o zabranie głosu w tej sprawie.

Kontrowersyjne zmiany w podstawie programowej
Tomasz Adamowicz - Gazeta Polska

Obrady Komisji Wychowania Katolickiego KEP odbyły się 17 maja w Warszawie pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala. Głównym tematem były kwestie związane z wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w organizacji lekcji religii w szkole.

"Komisja Wychowania Katolickiego wciąż przypomina, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi"

- czytamy.

Członkowie komisji wyrazili "mocny sprzeciw wobec proponowanych przez MEN rozwiązań polegających na łączeniu uczniów pomiędzy różnymi klasami w grupy do 25 osób (klasy 1-3) i 30 osób (klasy 4-8)".

Zdaniem członków komisji, "jest to wbrew wszelkim zasadom pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym".

"Takie zmiany pozbawiają także możliwości prowadzenia zajęć na wymaganym poziomie jakości kształcenia. Pośpieszne wprowadzanie zmian od najbliższego roku szkolnego stanowi również zagrożenie dla nauczycieli religii, pozostających w niepewności co do wymiaru ich zatrudnienia"

- ocenili.

Członkowie komisji podkreślili, że dla zachowania właściwego porządku prawnego w procedowaniu tychże zmian, potrzebne jest wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych.

"Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża przekonanie, że jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się i rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków"

- zaznaczyli.

Autorzy komunikatu zaapelowali do wszystkich wierzących, aby podejmować działania "ukazujące wartość lekcji religii w szkole i niesprawiedliwe jej traktowanie". Zwrócili się również do katolickich rodziców z prośbą, aby zabierali głos w tej sprawie.

"Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest też apel do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania. Powinna połączyć nas wspólna troska o wychowanie religijne, moralne i społeczne dzieci oraz młodzieży"

- podkreślili.

 Źródło: niezalezna.pl, pap

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Wczytuję ocenę...
Wideo