Wtorkowe złożenie listów wprowadzających przez Grzegorza Kacprzyńskiego – Chargé d’Affaires polskiej placówki – stanowi oficjalny początek działalności ambasady RP w Tanzanii.

Ogromnie cieszymy się z decyzji ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o ponownym uruchomieniu ambasady RP w Zjednoczonej Republice Tanzanii. Liczyliśmy na reaktywację polskiej placówki od chwili jej zamknięcia w 2008 roku. To właściwa decyzja i wierzę, że przyczyni się istotnie do dalszej aktywizacji naszych bardzo dobrych stosunków dwustronnych – powiedział minister spraw zagranicznych Tanzanii Augustine Mahiga w trakcie uroczystości wręczenia listów wprowadzających przez Grzegorza Kacprzyńskiego.

Złożenie listów przez przedstawiciela RP odbyło się na podstawie decyzji ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia ambasady RP w Zjednoczonej Republice Tanzanii. Placówka w najbliższych miesiącach rozpocznie działalność na rzecz współpracy dwustronnej oraz wsparcia interesów polskich instytucji, przedsiębiorstw i obywateli w Zjednoczonej Republice Tanzanii, Republice Rwandy, Republice Burundi, Republice Malawi oraz Związku Komorów.


fot. msz.gov.pl

Po uroczystości przekazania listów przeprowadzono konsultacje robocze z zakresu współpracy dwustronnej z udziałem dyrektora departamentu Europy MSZ Tanzanii Josepha Sokoine i zastępcy dyrektora departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ RP Krzysztofa Buzalskiego. Omówiono perspektywy aktywizacji placówki w sferze gospodarki, inwestycji, kultury i nauki ze szczególnym uwzględnieniem polskiej oferty stypendialnej dla studentów z krajów rozwijających się. Przedyskutowano również możliwości wspólnych działań politycznych, także na arenie wielostronnej, ze szczególnym uwzględnieniem starań Polski o wybór na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Tematem rozmów była także współpraca rozwojowa i priorytetowe partnerstwo łączące oba kraje w tej dziedzinie.