Władze Gdańska, wywodzące się z PO, zdecydowały, że nielegalni uchodźcy z Afryki będą mogli ubiegać się w tym mieście o... mieszkania komunalne. Tymczasem dziesiątki tysięcy młodych Polaków nie ma gdzie mieszkać lub zmuszonych było wyjechać za chlebem i mieszkaniem za granicę. W samym Gdańsku jest 1830 rodzin oczekuje na mieszkanie komunalne.

Gdańska TVP informuje: "Mieszkania komunalne dla uchodźców - taka jest decyzja władz Gdańska i odpowiedź na deklarację polskiego rządu chęci przyjęcia około 2000 emigrantów z Afryki i Azji".

Jak widać - wywodzące się z PO władze Gdańska chcą być w awangardzie europejskiego postępu i jak najbardziej udogodnić życie przybyszom z północnej Afryki. Rozszerzenie listy osób mogących ubiegać się o wynajęcie mieszkań komunalnych także o uchodźców to pierwszy krok w budowaniu socjalnego modelu pomocy imigrantom, który doprowadził do społecznej katastrofy w zachodnich państwach Europy.

Ale - jak informuje TVP Gdańsk - to nie pierwsza aktywność miasta w sprawie imigrantów:

W maju decyzją prezydenta powołano zespół do spraw modelu integracji imigrantów. W jego skład wchodzą przedstawiciele imigrantów, służb miejskich, jednostek edukacyjnych oraz ekspertów z ponad 5 organizacji zajmujących się imigrantami.
 

Czy już niedługo Gdańsk się polską Marsylią - czyli portem opanowanym przez różnokolorowych przybyszy wierzących w Allaha?