5 szokujących przykładów na możliwość fałszowania wyborów. Co na to PKW?

Ruch Kontroli Wyborów żąda wprowadzenia natychmiastowych zmian w wytycznych PKW dotyczących przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich.

Piotr Galant/Gazeta Polska
Ruch Kontroli Wyborów żąda wprowadzenia natychmiastowych zmian w wytycznych PKW dotyczących przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich. Według RKW pozostawienie zapisów w obecnym kształcie umożliwi „fałszerstwa wyborcze na masową skalę”.

Z informacji, do której dotarł portal niezalezna.pl wynika, że w jutro o 8.00 w siedzibie PKW ma się odbyć konferencja prasowa z udziałem zaproszonych kandydatów na prezydenta na Prezydenta RP oraz ich Komitetów Wyborczych, dotycząca tekstu wytycznych PKW. Według Ruchu Kontroli wyborów wytyczne te przygotowane zostały w sposób „skandaliczny” i „umożliwiają fałszowanie wyborów na masową skalę”.

W specjalnym apelu Ruch Kontroli Wyborów na podstawie informacji od koordynatorów RKW z całej Polski wskazuje główne zagrożenia i zwraca uwagę na nowe pola dla możliwych przestępczych działań w zakresie fałszowania wyborów. Poniżej publikujemy fragment apelu, w którym RKW wskazuje 5 szokujących przykładów na możliwość fałszowania wyborów:

1. Głosowanie korespondencyjne jako metoda masowego fałszowania wyborów.
Według par. 2 i par. 5 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie odbioru pakietów wypełnione pakiety głosowania korespondencyjnego będą mogły pozostawać u urzędników poza wszelką kontrolą obwodowych komisji wyborczych przez minimum 7 dni przed wyborami. Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mogli porównać podpisu wyborcy na kopercie, gdyż nie będą mieli jego dowodu osobistego. Oznacza to przejęcie części zadań członków komisji przez urzędników.

2. Zalecenia PKW by ostateczną wersją protokołu wyborczego NIE był protokół ręczny, wytworzony i podpisany przez wszystkich członków OKW, lecz by był to wydruk z komputera i drukarki podłączonej do systemu komputerowego PKW wytworzony poza lokalem wyborczym i przy udziale niektórych członków komisji. Przewodniczący OKW pod groźba sankcji KARNEJ ma natychmiast zniszczyć login, hasło i certyfikat, na podstawie którego wpisał dane, a więc jedyny dowód jakie dane w rzeczywistości zostały przez niego wprowadzone.

3. Zniesienie obowiązującego kiedyś wymogu sprawdzenia przez OKW czy osoba posługująca się zaświadczeniem o głosowania w innym miejscu, została rzeczywiście u siebie skreślona z listy wyborców i czy wydano jej w/w zaświadczenie.

4.  Figurowanie w spisach wyborców ludzi zmarłych i niezamieszkałych w danej gminie z powodu błędnych rejestrów wyborców tworzonych na styku urzędów gminnych i centralnej bazy danych tzw. ŹRÓDŁA.

5. Głosowanie za pomocą nowych dowodów osobistych, które nie zawierają danych adresowych i wzoru podpisu. Jakie są gwarancje, że ta sama osoba nie zostanie wprowadzona przez centralny system komputerowy do rejestru spisu wyborców wielu obwodowych komisji wyborczych jednocześnie.

 

 Źródło: niezalezna.pl,stowarzyszenierkw.org

rz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo