Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska skontrolują firmy, dokumentację dotyczącą sposobu rekultywacji osadów ściekowych z Warszawy, a także miejsca, do których miały trafić. Inspektorzy pobiorą próbki osadów ściekowych i przekażą je do zbadania, by ustalić ich skład.

Z informacji GIOŚ wynika, że "obecnie trwają już kontrole, m.in. w firmie Ekol, gdzie rozszerzono kontrolę gospodarowania odpadami, o kwestie związane z osadami ścieków z Warszawy". Rozpoczęła się także kontrola w firmie Rafit Sp.z o.o. w województwie świętokrzyskim oraz firm z nią powiązanych w związku z utylizacją osadów ściekowych.

GIOŚ zapowiedział również, że "Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska weźmie udział w sztabie kryzysowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowanym w siedzibie gminy Jeziora Wielkie". Na jej terenie miałyby być składowane nielegalnie odpady z oczyszczalni "Czajka".

GIOŚ zapewnił, że będą skontrolowane wszystkie firmy, które mają podpisane umowy z MPWiK na odbiór odpadów ściekowych z Czajki.

Wójt gminy Jeziora Wielkie zwróci się do starosty mogileńskiego i prokuratury z prośbą, aby zbadać miejsca nielegalnego składowania odpadów pod kątem ewentualnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Zapowiedział to dzisiaj wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

- W większości odpady poszlamowe wyrzucane są w naszej gminie na teren Skarbu Państwa. Częściowo są to grunty już wykupione, ale w większości dzierżawione od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzierżawcą jest prywatna osoba, której syn wywozi na pola odpady

 - powiedział dzisiaj PAP wójt gminy Jeziora Wielkie, Dariusz Ciesielczyk.

Podkreślił, że odpady do gminy Jeziora Wielkie są przywożone od ok. 1,5 roku.

- Zgłaszałem tę sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do prokuratury, na policję, do powiatowego weterynarza. Było prowadzone śledztwo, ale zostało umorzone. Przed kilkoma miesiącami znów zostało wznowione

 - wskazał Ciesielczyk.

Dodał, że na pola trafiają m.in. osady z oczyszczalni ścieków, ale także odpady pozwierzęce.

- Szlamami zarzucona jest prawie cała gmina. Od lipca firma, która wywozi te odpady jest - z tego co wiem - wykreślona z rejestru działalności gospodarczej. Oni jednak nadal działają. Odbywa się to pod szyldem firmy transportowej. Rozmawiałem z przedstawicielami tej firmy już ponad rok temu, gdy mieliśmy pierwsze sygnały o takiej działalności. (...) Nawet mi przysięgali, że więcej nie będą tego wozić, ale okazało się, że jednak nie mówili prawdy - stwierdził wójt.

Na pola przyjeżdżają ciężarówki tzw. łódki.

- Przeważnie przyjeżdżają one w godzinach nocnych. Na początku obywało się to nawet w dzień. Teraz jednak starają się to robić nocą. Mieszkańcy przyjeżdżają do mnie do domu wieczorami, bo w dzień się boją, że ten facet ich zauważy. Oni skarżą się na odór. Staramy się sobie z tym poradzić jak możemy i mam nadzieję, że w końcu ten problem na terenie naszej gminy będzie rozwiązany. Kierowcy tych samochodów nieoficjalnie mówili, że odpady są przywożone m.in. z Warszawy

 - stwierdził wójt. Podkreślił jednak, że nie ma dokładnej wiedzy skąd pochodzą trafiające do jego gminy odpady.

Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informowało w czwartek, że na przełomie listopada i grudnia ub.r. z eksploatacji została wyłączona Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni. Przedsiębiorstwo zaznaczyło jednocześnie, że zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska, a wyłączenie Stacji nie ma wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków "Czajka".

Od tego czasu z oczyszczalni wywożone są odpady pościekowe. Jak informowało MPWiK, miesięczny koszt ich wywozu to 1,7 mln zł (wyliczony na podstawie kosztów wywozu od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.), ale w tym samym okresie spółka nie poniosła miesięcznych kosztów, czyli około 0,8 mln zł, które ponosi, jeśli działa spalarnia.