Szczególną uwagę zwróciła duża ilość materiałów dotyczących represji stosowanych wobec obywateli pochodzenia polskiego, głównie tzw. operacji antypolskiej NKWD, przeprowadzonej w latach 1937–1938. Delegacja zwiedziła sanktuarium oraz muzeum poświęcone pisarzowi Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu, urodzonemu w Berdyczowie.

fot. Sławek Kasper/IPN