Komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasz Miłkowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska po wcześniejszych ustaleniach z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. Tomasz Miłkowski zrezygnował ze stanowiska ze względów osobistych.

We wstępie do programu "W Punkt" Katarzyna Gójska przypomniała to, o czym być może nie chcą pamiętać posłowie PO, którzy wyjątkowo chętnie krytykują Służbę Ochrony Państwa. To właśnie za czasów rządów PO-PSL miała miejsce tragedia smoleńska, a wszystkich ludzi, którzy w niej zgięli chronił BOR, poprzednik SOP.

Marian Janicki, ówczesny szef BOR, obecnie jest członkiem PO i jej radnym.

Katarzynie Gójskiej za felieton podziękował gość jej programu - wiceszef MSWiA, Jarosław Zieliński.

Chcę podziękować za materiał, który został pokazany na początku programu, który przypomniał pewne ważne zdarzenia z poprzednich lat, jeśli chodzi o historię BOR i za opinie, które pani redaktor tam wyraziła

- powiedział.