Demonstracja rozpocznie się o godz. 18 przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej 49 w Warszawie. Ma na celu przypomnienie Rosjanom o sowieckiej agresji na Polskę, dokonanej 17 września 1939 r., i o współpracy, jaką Związek Sowiecki nawiązał z nazistowskimi Niemcami. Warszawski klub „Gazety Polskiej” co roku organizuje pikietę przed rosyjską placówką. 

Atak Sowietów był rezultatem tajnego porozumienia między ministrami spraw zagranicznych – Rzeszy Joachimem von Ribbentropem i ZSRS Wiaczesławem Mołotowem – podpisanym 23 sierpnia 1939 r. Oficjalnie umowa stanowiła pakt o nieagresji między III Rzeszą a ZSRS. Zawierała ona jednak tajny protokół dodatkowy, który dotyczył rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Pakt Ribbentrop–Mołotow bywa określany jako IV rozbiór Polski.

Sowiecka agresja odmieniła losy tej wojny i skazała polskich obywateli na niewyobrażalne cierpienia we wrześniu 1939 r. i kolejnych miesiącach. Większość polskich oficerów, którzy zostali internowani przez Sowietów, została przez nich zamordowana.