Dominika Arendt-Wittchen była pełnomocnikiem wojewody dolnośląskiego ds. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za swoje emocjonalne zachowanie podała się w niedzielę do dymisji. Tymczasem organizowane przez nią w przeszłości akcje i inicjatywy patriotyczne robią wrażenie. 

Arendt-Wittchen od lat angażuje się w działalność wrocławskiego stowarzyszenia Inicjatywa Historyczna. To ona w stolicy Dolnego Śląska organizowała m.in. marsze pamięci w rocznice krwawej niedzieli na Wołyniu, uroczystości związane z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego, a także inne inicjatywy upamiętniające ważne wydarzenia z naszej historii. 

Była pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zasłynęła jako propagatorka wiedzy na temat płk. Witolda Pileckiego. Co roku we Wrocławiu organizowane są Dni z rtm. Pileckim, które rozpoczynają się 13 maja (w dniu urodzin bohatera), a kończą dwa tygodnie później. Przez te kilkanaście dni wszyscy zainteresowani mogą poznać dokonania tego niezłomnego żołnierza. Dominika Arendt-Wittchen jest też współinicjatorką wielu wystaw plenerowych na terenie całego kraju opowiadających o bohaterach walk o polską niepodległość. 

A co wiadomo o "Rudej" z KOD? Czytaj dziś w "Gazecie Polskiej Codziennie"