Akt Unii Lubelskiej na liście UNESCO

W czwartkowe południe odbyła się uroczystość wpisania aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. na Międzynarodową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. O wpisanie dokumentu wspólnie zabiegały Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina. W uroczystości wzięli udział minister kultury prof. Piotr Gliński, wiceminister prof. Magdalena Gawin oraz naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak.

Wikipedia, domena publiczna (creativecommons.org)

W wyniku aktu Unii Lubelskiej utworzona została Rzeczpospolita Obojga Narodów, łącząca Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy. Połączone unią kraje miały odtąd jednego władcę wspólnie wybieranego przez oba narody i koronowanego w Krakowie, wspólny sejm obradujący w Warszawie oraz wspólną obronę, politykę zagraniczną i monetę.

Program „Pamięć Świata” (Memory of the World) został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 1992 r. Był on odpowiedzią społeczności międzynarodowej na dotkliwe straty, jakim dziedzictwo dokumentacyjne uległo w XX w. m. in. podczas dwóch wojen światowych oraz reakcją na wyzwania i zagrożenia, które przyniósł ze sobą intensywny rozwój technologii informacyjnych.

W ramach Programu od 1997 r. prowadzona jest lista światowa bezcennych zabytków piśmiennictwa, na którą do chwili obecnej trafiło ponad 350 obiektów z całego świata, w tym 17 dokumentów lub zbiorów źródeł z instytucji w Polsce. Archiwum Główne Akt Dawnych zostało uhonorowane po raz piąty. W poprzednich latach na wymienioną listę z zasobu AGAD trafiły tak unikalne materiały historyczne jak: akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 r., dokumenty Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, część Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża oraz traktaty pokojowe zawarte od XV do XVIII w. między Rzecząpospolitą a Imperium Osmańskim.

 


Źródło: niezalezna.pl, MKiDN

#MKiDN #Unia Lubelska #UNESCO #Piotr Gliński #Magdalena Gawin #Wojciech Woźniak

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo