Senat po jednodniowej przerwie wznowił obrady podczas których zajmie się uchwaloną wczoraj przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym.

Opozycja, według której ustawa o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjna, apeluje o weto prezydenta.

Wczoraj wieczorem zebrała się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zajęła się ustawą o SN. Ostatecznie komisja w nocy z czwartku na piątek zdecydowała, by nie wnosić poprawek do ustawy o SN.

Komisja odrzuciła jednocześnie wniosek senatorów PO o odrzucenie w całości tej ustawy. Senatorowie PO zapowiedzieli wówczas, że wniosek o odrzucenie ustawy ponowią jako wniosek mniejszości podczas obrad plenarnych Senatu. 

Zgodnie z ustawą, utworzone mają być m.in. trzy nowe Izby SN, w tym Izba Dyscyplinarna. Ponadto zmienić ma się tryb powoływania sędziów SN, a wszyscy obecni sędziowie SN mogą zostać przeniesieni w stan spoczynku.

Transmisja: