Nihilizm III RP

„Zdrada” jest jednym z tych poważnych słów, które rugowane są ze współczesnego słownika. Ma się nam przecież żyć lekko, łatwo i przyjemnie. A słowo „zdrada” jest nie tylko nieprzyjemne, ale i obciążone niesłychanie poważnymi konsekwencjami. Przecież nazwanie kogoś zdrajcą dyskredytuje, a określenie „zdrada” musi pociągać potępienie tego, kto się jej dopuścił.

Jeśli jednak usuniemy z języka pojęcie „zdrady” i jego pochodne, w konsekwencji będziemy musieli uznać, że człowieka nie wiążą żadne istotne zobowiązania. Zdrada to ich złamanie – jeśli nie traktujemy jej z należytą powagą, to i zobowiązania przestają mieć znaczenie.

Na pozór wydaje się to niezwykle atrakcyjne. W każdej chwili możemy wszystko zaczynać od początku, nie ogranicza nas poczucie odpowiedzialności, a świat jawi się jako jedna wielka witryna z nieograniczonymi ofertami. Wystarczy jednak zastanowić się, aby zrozumieć koszmar rzeczywistości, w której na nic nie możemy liczyć i nikomu zaufać. To świat „nieznośnie lekki”, pozbawiony ładu moralnego i głębszych satysfakcji.

W naszym zakłamanym języku twierdzi się, że odpowiedzialność wobec innych zastąpiona została odpowiedzialnością wobec siebie. Cóż znaczyć ma taka odpowiedzialność przeciwstawiona odpowiedzialności wobec innych? Czy nie jest to wyłącznie zachęta do samousprawiedliwienia?

Rozbite normy

Słyszymy, że kategoria zdrady jest prostacka i wywodzi się z „manichejskiego”, czarno-białego obrazu świata. Jednakowoż nieprawdopodobna złożoność rzeczywistości rozgrywa się zawsze między dwoma biegunami, w których musimy ją ujmować. Odnosimy się do nich, stopniując dobro i zło. Aby zrozumieć i wartościować, musimy odwoływać się do pojęć granicznych, takich np. jak „zdrada”.

Dominujące dziś w Europie trendy kulturowe spotkały się w Polsce z interesami wpływowych środowisk, wynoszących z czasu komunizmu bagaż win, które chciałyby unieważnić.

W naszym kraju prawie nikt nie broni totalitarnego systemu, czyli komunizmu. Przy współczesnym – w każdym razie werbalnym – kulcie wolności i demokracji trudno usprawiedliwiać ustrój, który był ich zaprzeczeniem. Co więcej, komunizm był Polsce narzucony z zewnątrz jako narzędzie uzależnienia jej od obcego imperium i realizacja jego interesów.

Oficjalnie więc w III RP nie broni się komunizmu, za to relatywizowane jest zło jego konkretnego wcielenia, czyli PRL-u, i usprawiedliwiani są ci, którzy z obcego nadania budowali go i bronili. W ten sposób rozgrzesza się różne formy zdrady.

Weźmy przykład, który budzi tak wiele kontrowersji, czyli sprawę agentów. Trudno się dziwić, gdyż sprawa dotyczy ok. 100 tys. osób, wielu niezwykle wpływowych i na ważnych stanowiskach już w III RP. Zresztą także ich mocodawcy tworzą elity nowego, obecnego państwa.

Agent donosił na ludzi, którzy mieli do niego zaufanie. Przekazywał sekretne informacje, które miały być wykorzystane przeciw nim przez ich wrogów. Czy można wyobrazić sobie bardziej klarowną formę zdrady?

Słyszymy, że agenci byli zmuszani do współpracy. Jedni byli, inni nie. Te sprawy należy wyjaśnić i zważyć, tak jak i wymiar zdrady, której dopuszczali się konkretni agenci, gdyż w pewnych sytuacjach zdradę możemy wybaczyć. Człowieka, który czyni zło, w zależności od warunków, można mniej lub bardziej usprawiedliwić. Natomiast nie można zmienić kwalifikacji jego czynu i nazywać go w inny sposób, ponieważ wówczas podważamy porządek moralny.

Modelowy zdrajca

Najbardziej poglądowym przykładem pomieszania pojęć i wartości w III RP jest sprawa Wojciecha Jaruzelskiego. To typowy najemnik na żołdzie obcego państwa, działający przeciw swojemu narodowi. Cała jego kariera jest modelowym przykładem takiej postawy. To osobnik wspólnie z sowieckimi mocodawcami walczący przeciw polskiemu patriotycznemu podziemiu, donoszący na kolegów agent złowrogiej bezpieki wojskowej. Dowódca polskiego wojska, który w interesie wrogiego nam mocarstwa organizuje w 1968 r. najazd na próbującą zliberalizować komunistyczny system Czechosłowację. Występując w tej samej roli, pacyfikuje własny naród w 1970 r.

Przygotowywał Polskę do wojny światowej, która miałaby się odbyć w dużej mierze na naszym terytorium i przyniosłaby nam całkowitą zagładę atomową. Wreszcie jest to twórca stanu wojennego.

Próba usprawiedliwiania go jako tego, który ochronił nas przed większym złem, jest skandalem intelektualnym i moralnym. Kiedyś Leszek Kołakowski wyśmiewał taką próbę w tekście dotyczącym stanu wojennego właśnie, a zatytułowanym „Będę łagodniejszym katem”. Zawsze można stwierdzić, że zło, które się wyrządza, jest ochroną przed złem jeszcze większym. Każdy kat może powiedzieć, że jego tortury to nic w porównaniu do tortur, które zadałby ktoś, kto by go zastąpił, gdyby on zrezygnował ze swoich praktyk.

Nie ma żadnych dowodów, że gdyby nie został wprowadzony stan wojenny, nastąpiłaby interwencja sowiecka. Wszystkie dane świadczą o czymś wręcz przeciwnym, natomiast wiemy, że o interwencję prosił Sowietów sam Jaruzelski, obawiając się, że jego przedsięwzięcie może się nie udać.

Jaruzelski uderzył we wspaniały ruch polskiego odrodzenia, który prowadził do odbudowy naszego kraju. Zrobił to na rzecz ościennego państwa, które dawało jemu i jego ekipie namiestnictwo nad Polską. Czy można znaleźć bardziej dobitny przykład narodowej zdrady?

Oczywiste odpowiedzi

Obrona Jaruzelskiego odsłania całe zakłamanie III RP i jej twórców. Obronie Towarzysza Generała towarzyszyła sprawa płk. Ryszarda Kuklińskiego, który orientując się, czym byłaby dla Polski przygotowywana przez Układ Warszawski wojna, związał się z Amerykanami i stał się agentem ich wywiadu, by powstrzymać atomowe szaleństwo. Oskarżany był przez swoich przeciwników o zdradę. Rzeczywiście, wykorzystując swoją pozycję, przekazywał tajne informacje sztabowe Waszyngtonowi. Co jest jednak ważniejsze: lojalność wobec narodu czy przestępczej grupy, w której się funkcjonuje? Odpowiedź jest jasna.

Jeden ze sztabowców, oburzając się na rehabilitację Kuklińskiego, który zapłacił największą cenę za swój wybór (zamordowano mu dwóch synów), zapytał retorycznie: „Jeśli on nie jest zdrajcą, to kim my jesteśmy?”.

Pytanie dobrze postawione, a odpowiedź oczywista. Kuliński jest bohaterem – panowie zaś jesteście zdrajcami.Czym jest zdrada? Dlaczego we współczesnym świecie używanie tego słowa jest coraz częściej piętnowane?

"Gazeta Polska Codziennie" rozpoczęła debatę o zdradzie. Głos w dyskusji zabrali i zabierać będą uczeni, politycy i publicyści. Poniżej znajdą Państwo wszystkie teksty opublikowane dotąd w ramach debaty.


- Ryszard Czarnecki "Odwieczna historia zaprzaństwa"
- Barbara Fedyszak-Radziejowska "Zdrada? A cóż to takiego?"
- Zdzisław Krasnodębski "Wielkie słowo"
- Ryszard Legutko "Zdrada unieważniona"
- Tomasz Sakiewicz "Kosmopolityczne przebranka"
- Andrzej Waśko "Pocałunek Judasza"
- Andrzej Zybertowicz "Czy zdrada jest słowem tabu"


Udostępnij


Wczytuję komentarze...

Jurij Felsztyński: Nowe zasady gry według Putina. Podręcznik szpiegowski po rosyjsku

/ MabelAmber

Oficer GRU Siergiej Skripal, skazany w Rosji za zdradę stanu, został najprawdopodobniej otruty gazem paraliżującym w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Jakie mogły być przyczyny i znaczenie tego zamachu? - zastanawia się historyk Jurij Felsztyński w "Gazecie Polskiej".

Wymianę z 2010 r. pułkownika Sergieja Skripala na dziesięciu rosyjskich „śpiochów” aresztowanych w Stanach Zjednoczonych trudno byłoby uznać za typową. Nigdy wcześniej władze sowieckie czy rosyjskie nie wymieniały własnych cywilnych szpiegów na sowieckich czy rosyjskich funkcjonariuszy wywiadu ujętych za granicą. Do tego momentu najczęstszy scenariusz polegał na wymianie pracujących dla zagranicznych wywiadów obywateli innych państw ujętych na terenie Rosji.

Rosjanie, a wcześniej Sowieci, nie wypuszczali jednak z rąk własnych obywateli, którzy dopuścili się zdrady, szpiegując dla obcych państw. To pokazuje, że w 2010 r. Kreml nie miał wyboru i bardzo zależało mu na odzyskaniu dziesięcioosobowego zespołu szpiegów aresztowanego w USA, w skład którego wchodziła choćby „słynna” Anna Chapman.

Od pierwszych chwil spędzonych w Wielkiej Brytanii Skripal znajdował się w poważnym niebezpieczeństwie. Sam mógł nie zdawać sobie z tego sprawy, bo do tej pory wymieniani szpiedzy nigdy nie byli celem ataków. Aby zrozumieć, jak bezprecedensowy był to atak, wystarczy wyobrazić sobie, że służby USA lub Wielkiej Brytanii przeprowadzają w Moskwie zamach z użyciem trucizny, w którym ginie np. Anna Chapman, a poszkodowanych jest wiele niewinnych i przypadkowych osób.

Użycie trucizny do zabójstwa w porównaniu z użyciem np. broni palnej zawsze wprowadza komplikacje w śledztwie. Najpierw trzeba ustalić, czy ofiarę naprawdę otruto. Potem, jaką truciznę zastosowano i kto był odpowiedzialny za jej użycie. Niezwykle trudno jest o dowody. Jeśli chodzi o zabójstwo Aleksandra Litwinienki, otrutego 1 listopada 2006 r., śledztwo zajęło kilka lat. Nawet gdy przed brytyjskim sądem udowodniono wszystkie zarzuty i poinformowano o tym Kreml, nikt nie wziął odpowiedzialności za morderstwo.

W wypadku Skripala na pewno staniemy przed takimi samymi trudnościami na wszystkich etapach śledztwa, a Władimir Putin i jego współpracownicy będą śmiać się nam w twarz i zamienią całą sprawę w farsę. Trudno spodziewać się czegokolwiek innego, skoro Putin w twórczy sposób sparafrazował znane powiedzenie ze stalinowskiego filmu o Aleksandrze Newskim: „Kto przychodzi do nas z mieczem, od miecza ginie”. W putinowskiej wersji maksyma brzmiała:

„Kto przynosi nam truciznę, sam się otruje”.

Jeszcze bardziej tragiczne jest to, że wcześniej, w dziwnych okolicznościach, zmarli wszyscy pozostali członkowie rodziny Skripala – żona w 2012 r., syn w 2017 r. Pozostała tylko córka, którą otruto wraz z ojcem. Ciągle nie mamy pewności, czy Skripal przeżyje. Litwinienko, otruty 1 listopada, zmarł po 22 dniach. Choć ciągle nie znamy wielu detali, to podobieństwo między tymi dwiema sprawami jest oczywiste. Poza tym to nie pierwszy przykład użycia trucizny do mordu w Rosji lub poza jej granicami. Po Litwinience w 2006 r., w 2012 r. – także w Londynie – otruty został biznesmen Aleksander Pieriepieliczny. W Rosji, w latach 2003–2004, otruci zostali Jurij Szczekocichin i Roman Cepow. Trucizna pozostaje ulubionym narzędziem rosyjskich służb do eliminacji przeciwników.

Także lista tych, którzy w dziwnych okolicznościach rozstali się z życiem w Londynie, może robić wrażenie. Nie można zapominać, że dwóch powiązanych z Litwinienką biznesmenów spotkała śmierć w podejrzanych okolicznościach. W 2008 r., w stosunkowo młodym wieku, zmarł na atak serca Badri Patarkaciszwili, a w 2013 r. Borys Bieriezowski został znaleziony powieszony w domu jego byłej żony.

Niestety, po śmierci Litwinienki jedyny wniosek dla rosyjskiego rządu był taki, że popełniających tego rodzaju zbrodnie nie czekają żadne poważne konsekwencje. Bo dla Kremla pogorszenie opinii na temat Rosji na Zachodzie żadną karą nie jest. Po wszystkich politycznych zabójstwach, po inwazji na Gruzję w 2008 r., po aneksji Krymu i inwazji na Ukrainę w 2014 r., po próbie wpływu na procesy wyborcze w wielu europejskich krajach, a także ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 r., wreszcie po ostatnim wystąpieniu prezydenta Putina, w którym w sposób bezpośredni szantażował on cały cywilizowany świat groźbą wojny atomowej, jest w zupełności oczywiste, że władze w Moskwie nie przejmują się tym, jak świat oceni ich działania.

Zarówno w wypadku Anny Politkowskiej w 2006 r. czy Borysa Niemcowa w roku 2015, zabójstwo politycznego przeciwnika reżymu jest zawsze ostrzeżeniem. To jedna z fundamentalnych reguł rosyjskich tajnych służb (FSB i GRU), pochodząca jeszcze z czasów KGB i NKWD. Ta brutalna zasada nakazywała eliminację każdego zdrajcy przy najbliższej możliwej okazji. W sowieckich czasach niewielu decydowało się na ucieczkę, ale niemal wszystkich udało się zgładzić. Dla tych, którzy uciekli z Rosji, śmierć nigdy nie będzie zaskoczeniem. Wszyscy polityczni emigranci wiedzą doskonale, że stałym elementem ich życia jest śmiertelne zagrożenie. To, co jest nowością dla nich wszystkich, to eliminacja członków rodziny kogoś uznanego za zdrajcę lub wymienionego szpiega.

Teraz każdy przeciwnik polityczny rosyjskiego reżymu nie tylko ryzykuje swoje życiem, ale także życie rodziny. Drugi wniosek jest taki, że jakiekolwiek wymiana szpiegów traci sens. Po co starać się o wymianę, skoro Rosja może później i tak „zająć się” nie tylko byłym szpiegiem, ale i jego bliskimi?

Do tej pory takie „specjalne” traktowanie było zarezerwowane tylko dla Lwa Trockiego. Zanim zamordowano go w 1940 r., Stalin wyeliminował najpierw jego młodszego syna Sergieja w ZSRS w roku 1937, a potem starszego syna Lwa w Paryżu w 1938 r.

Próba wyeliminowania Skripala może oznaczać także zagrożenie dla wszystkich obywateli Rosji, którzy uczestniczyli w skomplikowanej operacji wywieraniu wpływu na amerykańskie wybory w 2016 r., zakończone zwycięstwem Donalda Trumpa. Szczególnie obawiać się mogą ci obywatele Rosji, którzy mieszkają za granicą czy bywają w USA i których będzie chciała przesłuchać komisja Muellera. Skoro teraz represje mogą dosięgnąć także rodzinę, to ryzyko jest większe.

Niezależnie od wszystkiego jedno jest jasne: Putin od nowa napisał podręcznik szpiegowskich rozgrywek i jego przekaz jest prosty – od tej pory nie obowiązują żadne reguły.
 

Źródło: Gazeta Polska

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl