Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Rekomendacja ws. smartfonów w szkole. Zakaz dla podstawówek?

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w celach rozrywkowych w szkołach podstawowych zarówno podczas lekcji, jak i przerw – to jedna z rekomendacji Rady Dzieci i Młodzieży dla szefa MEiN. Urządzenia te – uważa Rada – powinny być używane tylko w celach edukacyjnych i w nagłych sytuacjach.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/7721622

Rada Dzieci i Młodzieży przedstawiła dzisiaj w Warszawie krótkie podsumowanie raportu z ogólnopolskich konsultacji w sprawie używania telefonów komórkowych w szkołach. Odbyły się one od 26 września do 30 listopada we wszystkich województwach. Łącznie wzięło w nich udział 1587 uczniów, ankieta była anonimowa.

Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży Aleksandra Horoszko poinformowała, że młodych ludzi zapytano m.in. o to, czy telefon pomaga im w nauce – 75 proc. uczestników badania zadeklarowało, że tak, 3 proc., że nie, 22 proc., że nie wie.

Kolejne pytanie dotyczyło korzystania z telefonów podczas przerw i tego, czy powinno być ono ograniczone. Zdaniem uczniów powinno ono być ograniczone w szkołach podstawowych – tak odpowiedziało 50 proc. badanych. Za ograniczeniem w szkołach ponadpodstawowych opowiedziało się 31 proc. Uczniów zapytano również o ograniczenia korzystania z telefonów podczas lekcji – 40 proc. ankietowanych opowiedziało się za jego używaniem, ale w celach edukacyjnych.

- Naszym zdaniem polska szkoła nie powinna być miejscem, które będzie zwalczać technologie. Powinna być miejscem, które edukuje (...). Bardzo ważnym dla nas elementem są programy profilaktyczne, informacje, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak radzić sobie z hejtem, ale także ze skutkami nadużywania telefonu

 – stwierdziła Horoszko.

- Chcielibyśmy, by w szkołach zostały wprowadzone nowoczesne, interaktywne metody nauczania – np. korzystanie z aplikacji dostępnych w internecie, które dotyczą tematyki edukacyjnej (..) Chcemy też, by takie programy jak Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica, które już teraz są realizowane przez MEiN, były nadal rozwijane – mówiła.

Przedstawiając rekomendacje dla ministra edukacji i nauki w sprawie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, Horoszko podkreśliła, że w szkołach podstawowych telefony i inne urządzenia mobilne powinny być wykorzystywane wyłącznie za zgodą nauczycieli – albo w konkretnych celach edukacyjnych albo w nagłych przypadkach, np. jeśli uczeń musi skontaktować się z rodzicem.

- Rekomendujemy więc zakaz korzystania z telefonów w celach rozrywkowych zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw

 – powiedziała. Dodała, że telefony i inne urządzenia mobilne powinny być schowane w plecakach lub w torbach uczniów – "żeby nie dochodziło do sytuacji konfiskaty mienia".

Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe Rada rekomenduje umożliwienie starszym uczniom korzystania z telefonów i np. tabletów w trakcie lekcji, w celach edukacyjnych.

- Jeżeli chodzi o przerwy, rekomendujemy panu ministrowi, aby decyzja należała do organów szkolnych – do dyrekcji, która podejmie decyzję po konsultacji z radą rodziców – powiedziała Horoszko.

Cały raport Rady Dzieci i Młodzieży ma wkrótce zostać opublikowany w internecie.

Radę Dzieci i Młodzieży powołano zarządzeniem ministra edukacji i nauki. Do jej zadań należy podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian.

W skład Rady wchodzi 32 członków powołanych przez ministra edukacji i nauki. Jej przewodniczącą jest Aleksandra Horoszko, wiceprzewodniczącymi są Olivia Kucharska i Szymon Nieznański.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
md
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo