Podziel się swoim 1,5% podatku na wsparcie mediów Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy za solidarność! Dowiedz się więcej »

Niższe ceny gazu dla piekarni z poparciem komisji finansów

Komisja finansów poparła poprawkę pozwalającą piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz. Po wejściu w życie ma ona wynosić do 200,17 MWh. Waga tej sprawy zasługuje na wyjątkowe potraktowanie - powiedział podczas posiedzenia komisji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Waga sprawy, którą chcielibyśmy uregulować w tej poprawce, myślę że zasługuje na wyjątkowe potraktowanie. Każdy z państwa może we własnym zakresie sobie odpowiedzieć, czy chcemy jak najpilniej wprowadzić regulacje, które po pierwsze utrzymają funkcjonowanie wielu piekarni, a po drugie wpłyną też na podwyżki cen pieczywa"

- mówił Buda.

Przyznał, że projekt zmian należałoby procedować w osobnym dokumencie, ale gdyby tak się stało, to proces legislacyjny byłby wydłużony i pomoc trafiłaby do przedsiębiorców nie od 1 kwietnia, tylko w przypadku projektu poselskiego mógłby to być 1 maja. Gdyby był to projekt rządowy, wskazał minister, to pomoc mogłaby trafić do piekarzy 1 czerwca lub później.

Buda poinformował, że limit wydatków na pomoc dla piekarzy w 2023 rok określony został na 300 mln zł, zaś w roku 2024 na 50 mln zł. Pomoc nie będzie dotyczyć wielkich sklepów sieciowych.

Jak wskazał minister, wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat, dzięki temu nie będzie potrzebna notyfikacja Komisji Europejskiej.

Premier 2 lutego poinformował, że w okresie od 1 kwietnia maksymalna cena gazu dla piekarni korzystających z gazu wyniesie 200,17 zł/MWh. Stawka ta ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. To kontynuacja rządowych działań mających przeciwdziałać wysokim cenom energii oraz odpowiedź na apele branży.

Poprawki do ustaw

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła kilka poprawek do projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono też zmiany o charakterze redakcyjnym.

Nie wszystkie poprawki zostały omówione przez posła który je zgłaszał - zastępcę przewodniczącego komisji Adama Gawędę (PiS). O jednej z nich powiedział, że "wprowadza regulację, która będzie czasowo wprowadzała odwrotny mechanizm obciążenia podatkiem VAT w zakresie dostaw gazu w systemie gazowym".

Jak dodał, "potrzeba dokonania zmiany, wynika również z konieczności pilnej reakcji na zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, w aspekcie obecnej sytuacji".

Jak wyjaśnił Bartłomiej Kołodziej, zastępca dyrektora w departamencie VAT w Ministerstwie Finansów powiedział, że mechanizm rozliczenia podatku VAT przez nabywcę polega na tym, że sprzedawca nie nalicza podatku od sprzedaży. Ten podatek jest raportowany i rozliczany przez nabywcę.

"Dochodzi do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedawcy na nabywcę i i generalnie na tym ta zmiana polega. (...) Generalnie jest to rozwiązanie, które ma charakter prewencyjny, także uszczelniający i na tym rozwiązaniu generalnie wszyscy uczestnicy rynku powinni skorzystać"

- dodał Kołodziej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę, która zawiera nowelizację ustawy o rzeczniku finansowym. Chodzi o możliwość udzielania dotacji celowej z funduszu edukacji finansowej.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma m.in. usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz zwiększyć jej efektywność. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą również egzekucji VAT-u w specjalnej procedurze zagranicznej.

Jak wyjaśnił poseł Gawęda (PiS) celem poprawki jest to, aby sposoby finansowania z funduszu edukacji finansowej były w pełni transparentne i przejrzyste.

Przedstawiając pod koniec stycznia projekt noweli, wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że nowe przepisy m.in. usprawnią wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększona zostanie również jej efektywność. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą również egzekucji VAT-u w specjalnej procedurze zagranicznej.

"Cały projekt oznacza kilka istotnych zmian, uproszczeń, które powodują, że te postępowania będą skuteczne, dochody budżetu państwa będą większe. Oczywiście on jest korzystny również i dla wierzycieli i dla dłużników"

- mówił wiceminister.

W ocenie skutków regulacji projektu podano, że nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na "brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby, a co za tym idzie państwem identyfikacji, jest inne państwo niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja".

Jak wskazano w OSR, projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W projekcie znalazła się także zmiana definicji wynagrodzenia za pracę.

"Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definicji wynagrodzenia za pracę będzie obejmowała wynagrodzenia za pracę oraz z innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy" – wyjaśniono w OSR.

Projekt zakłada także usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

"W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS"

– podano w OSR.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#komisja finansów #ceny gazu #piekarnie

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo