Sprawdź gdzie kupisz Gazetę Polską oraz Gazetę Polską Codziennie Lista miejsc »

Do Porozumienia piszą kolejne środowiska. Publikujemy TREŚCI LISTÓW

W ślad za legendarnymi działaczami antykomunistycznymi, którzy jako pierwsi wystosowali apel do działaczy Porozumienia, by poparli ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o wyborach korespondencyjnych, idą kolejne środowiska. Publikujemy kolejne listy, które do naszej redakcji przesłali: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”; Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89 Bydgoszcz i bydgoski Klub "Gazety Polskiej" wraz z Solidarni 2010 - Oddział Bydgoszcz. Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich wydało również Światowe Porozumienie Polonii.

Jarosław Gowin - prezes Porozumienia
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”, oraz Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89 Bydgoszcz - PEŁNA TREŚĆ LISTU do prezesa Porozumienia Jarosława Gowina:

"Jako działacze Solidarności i osoby represjonowane z powodów politycznych z lat osiemdziesiątych, odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności, jesteśmy bardzo dotknięci i zaniepokojeni ostatnimi Pana decyzjami i wypowiedziami. Nie rozumiemy, dlaczego w tak ciężkim dla naszego Kraju okresie, łamie Pan umowę koalicyjną, którą w imieniu partii Porozumienie Pan podpisał, a która obowiązuje do końca obecnej kadencji Sejmu.

Jednym z ustaleń owego porozumienia było umieszczenie na listach PiS, na odpowiednich miejscach, kandydatów Porozumienia, a skutkiem, otrzymanie mandatów poselskich. Startując samodzielnie, Pana ugrupowanie nie miałoby praktycznie żadnych szans na przekroczenie progu wyborczego. Przystępując do koalicji Pan, Pana koleżanki i koledzy, przyjęliście wspólny program Zjednoczonej Prawicy. Program, który do ostatnich wydarzeń – Pana dymisji z funkcji wicepremiera i ministra MNiSW – miał Pan możliwość realizować razem ze swoimi ministrami.

Zastanawiamy się, jaki jest prawdziwy powód Pana obecnej nielojalności wobec koalicjantów. Chce Pan uniemożliwić Polakom dokonanie wyboru Prezydenta RP? Według Pana, wybory te, w obecnej sytuacji, to kwestia trzeciorzędna, gdyż nasz Kraj, Europę i Świat dotknęła epidemia koronawirusa. Coraz bardziej eksponuje Pan program własnej partii, krytycznie ustosunkowując się do wspólnych, koalicyjnych ustaleń. Czy nie docenia Pan dobra, które zrobił Rząd Zjednoczonej Prawicy? Przecież Polska nigdy wcześniej nie miała takiej szansy na modernizację, demokratyzację i rozwój gospodarczy.

Czy warto w imię własnych ambicji to wszystko, co do tej pory Pan wypracował, jako wicepremier i minister obecnego Rządu, zniszczyć? Skąd ta zaskakująca zmiana? Czy, jako człowiek odpowiedzialny, rzeczywiście zdaje Pan sobie sprawę z odpowiedzialności za ewentualny rozpad koalicji rządzącej i wynikającego z tego skutku dla Naszej Ojczyzny? Czy odpowiada Panu towarzystwo takich osób, jak Panowie Czarzasty, Zandberg, Biedroń i innych przedstawicieli tzw. totalnej opozycji? Jaką cenę poniesiemy, jako Naród za chaos, jaki może powstać wskutek Pana obecnych działań? Czy nie stracimy przez to szansy na pomyślne wyjście z trudności i odbudowę strat? Czy chce Pan zapisać się w historii, jako człowiek odpowiedzialny za doprowadzenie do jeszcze większego kryzysu niż epidemia? Wierzymy, że Pan i członkowie Porozumienia zreflektujecie się i nie doprowadzicie do upadku Zjednoczonej Prawicy. Liczymy na Pana wierność danemu słowu i wspólne wraz z Rządem Zjednoczonej Prawicy dalsze działanie na rzecz dobra wspólnego, Naszej Ojczyzny, Polski.

Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89 Bydgoszcz
Prezes Barbara Wojciechowska
Sekretarz Bronisław Pastuszewski
Członek Elżbieta Szott

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL
‘PRZYMIERZE’ Bydgoszcz
Prezes Jan Raczecki
W-ce Prezes Jan Perejczuk
Członek Andrzej Mazurowicz

Cały list można przeczytać TUTAJ.


List otwarty do posłów Porozumienia wystosowali również: Klub "Gazety Polskiej" Bydgoszcz i Solidarni2010 Oddział Bydgoszcz:

"Polska przeżywa obecnie trudne chwile związane z epidemią koronowirusa jak i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie wymaga stabilnego rządu jak i posiadającego silną legitymacje społeczną Prezydenta. Przedłużanie za pomocą kluczyków prawnych kadencji głowy Państwa Polskiego poza czas przewidziany konstytucją, pozbawia ją de facto legitymacji społecznej tak bardzo potrzebnej w trudnych chwilach. Na dodatek tarcia w ramach Zjednoczonej Prawicy, zachęcają tzw. totalną opozycję, do wzmożenia działań na szkodę naszego kraju jak i jego mieszkańców. Dlatego apelujemy o zaniechanie dalszych na działań na rzecz przesunięcia wyborów, jak i rozbijających Zjednoczoną Prawice, która to koalicja przez 5 lat rządów wprowadziła wiele zmian służących dobrze naszej Ojczyźnie".

Cały list można przeczytać TUTAJ.


Z kolei oświadczenie o poparciu wyborów prezydenckich w Polsce napisali członkowie Światowego Porozumienia Polonii:

"Światowe Porozumienie Polonii na zebraniu swoich członków w dniu 23.04.2020 r. wydało oświadczenie popierające przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 r. przed upływem bieżącej kadencji obecnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dr Andrzeja Dudy. Wybory prezydenckie powinny, zgodnie z prawem, odbyć się w maju b.r. w bezpiecznej formie korespondencyjnej, zarówno w kraju jak i dla Polonii i Polaków za granicą. W okresie światowego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa wybory korespondencyjne są najbezpieczniejsze.

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem opozycji, która dąży do przesunięcia wyborów o rok i wywołania chaosu politycznego, aby w ten sposób wymusić przejęcie władzy. Wyrażamy zdziwienie, że Rada Polonii Świata w liście do Pana Przewodniczącego dopatrując się w zaproponowanej ustawie trudności, wyraziła przekonanie, że wybory prezydenckie w maju b.r. nie mogą się odbyć. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Rada Polonii Świata nie prowadziła na ten temat jakichkolwiek konsultacji z Polonią, a więc powstaje pytanie o to, kogo RPŚ reprezentuje. Światowe Porozumienie Polonii postanowiło udzielić poparcia w wyborach prezydenckich Panu Dr Andrzejowi Dudzie, obecnemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Żywimy nadzieję, że wybory odbędą się w terminie zgodnie
z prawem.

Wnioskujemy jednocześnie, aby forma korespondencyjna wyborów stała się odtąd stałą opcją wyborcza dla Polonii i Polaków przebywających za granicą.

Z wyrazami szacunku,
Marek Wasag – Niemcy
Edward Cyran – USA
Marian Chomiak - Szwajcaria
Roza Chomiak - Szwajcaria
Mirosława Dulczewska - USA
Adam Gajkowski - Australia
Wiesław Gołębiewski – USA
Monika Gąsiorowski – Szwajcaria
Adam Gryczman - Polska
Jarzy Jankowski - Norwegia
Jagoda Kadziela – Francja
Christopher Karpinski – Szwajcaria
Danuta Knapp – Szwecja
dr Jean Konopka - Szwajcaria
Zenon Łupina - Belgia
Krystyna Latawiec – Francja
Jadwiga Lepipec – Francja
Edmund Lewandowski – USA
Marek Ludwikiewicz - Polska
Monika Obrębska – Francja
Tomasz Pawłowski - Niemcy
Krystyn Pietka – Kanada
Marek Przykorski – Kanada
Piotr H. Radowski - Austria
Zygmunt Staszewski – USA
Agnieszka Scheidegger - Szwajcaria
Maria Szonert Binienda – USA
Izabela Sunghay - USA,
Wojciech Wesolowski - Kanada
Mirosława Woroniecki - Francja
Urszula Vittoriani – Francja
Krystyna Zamorska - USA
Darek Zarzeczny - USA

Cały list można przeczytać TUTAJ.


Jako pierwsi list do posłów Porozumienia wystosowali działacze opozycji antykomunistycznej, a po nich środowiska polonijne.

 Źródło: niezalezna.pl,

 

#wybory prezydenckie #listy #porozumienie

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

bm
Wczytuję ocenę...
Wideo