Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

APEL w obronie pamięci Jana Pawła II podpisali kolejni działacze opozycji antykomunistycznej

Działacze opozycji antykomunistycznej, w tym wielu przedstawicieli "Solidarności", wystosowali apel w sprawie obrony pamięci o św. Janie Pawle II. - Serce nam się kraje, gdy widzimy jak tysiące zmanipulowanych przez wrogów Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi dziś na ulice po to tylko, by wykrzyczeć swoją nienawiść do Kościoła, znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna Narodu Polskiego, Świętego Jana Pawła II - czytamy w apelu.

św. Jan Paweł II
By Dennis Jarvis from Halifax, Canada - Luxembourg-5151 - Pope John Paul II, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66953469

W ostatnim czasie na ulicach polskich miast dochodziło do wulgarnych protestów pro-aborcyjnych, w trakcie których bardzo często obrażano Kościół Katolicki i świętości tak bardzo ważne dla wszystkich Polaków. Z kolei po emisji reportażu jednej z telewizji, nasiliły się ataki na postać św. Jana Pawła II.

Przedstawiciele polskiej opozycji antykomunistycznej wystosowali apel w obronie Papieża Polaka.

Apelujemy o opamiętanie. Żadne racje polityczne nie mogą burzyć fundamentów naszego narodowego trwania, nie wolno niszczyć korzeni z których wszyscy wyrastamy

- piszą w liście, który publikujemy w całości na Niezalezna.pl

Apel działaczy opozycji antykomunistycznej „Solidarności” w obronie pamięci o Janie Pawle II:

My weterani opozycji antykomunistycznej i „Solidarności” piszemy ten list z sercem pękającym z żalu i ogarniętym zgrozą.

W latach 80-tych XX w. kiedy sowieckie imperium trzymało w niewoli pół Europy i szykowało się do atomowej zagłady po to by zniewolić resztę wolnego świata, my – młodzi i pełni wiary w przyszłość, walczyliśmy o wolną Polskę, o wolność słowa, o wolność wyznawania każdej religii.  

Komuniści prześladowali nas i nasze rodziny; wielu straciło pracę i środki do życia, wielu spędziło za kratami miesiące i lata, kilkadziesiąt osób zamordowano.

Jeśli udało nam się wytrwać i doczekać Wolnej Polski, to tylko dzięki naszej świętej religii i serdecznej opiece, jaką otoczył nas Kościół katolicki kierowany przez męża opatrznościowego, dziś Świętego, papieża Jana Pawła II. Najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego a zarazem najpokorniejszy sługa Boży, najpiękniejszą polszczyzną przekazywał nam naukę Chrystusa. Słowami pełnymi miłości mówił do nas: „Codziennie się za was modlę, tam w Rzymie i gdziekolwiek jestem, codziennie się modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, i modlę się za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej „Solidarności”. Modlę się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, w szczególny sposób za tych, którym wypadało czy wypada ponosić ofiary z tego powodu”.  

Kiedy 2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Ojca, stawialiśmy na ulicach i placach tysiące zniczy, modliliśmy się za jego dusze i dziękowaliśmy Panu za dar jego posługi... że dane nam było słuchać nauk świadka Miłosierdzia i Dobroci Bożej.

Serce nam się kraje, gdy widzimy jak tysiące zmanipulowanych przez wrogów Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi dziś na ulice po to tylko, by wykrzyczeć swoją nienawiść do Kościoła, znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna Narodu Polskiego, Świętego Jana Pawła II.

Biorąc przykład z ludzi nauki, którzy wystąpili w obronie Papieża Polaka, my działacze opozycji antykomunistycznej i „Solidarności” również apelujemy o opamiętanie. Żadne racje polityczne nie mogą burzyć fundamentów naszego narodowego trwania, nie wolno niszczyć korzeni z których wszyscy wyrastamy, nie wolno niszczyć naszej wspólnoty. Taki jest bowiem rzeczywisty skutek kłamliwych ataków na Kościół katolicki i na najszlachetniejszą postać w ponad tysiącletnich dziejach Polski. 

26 listopada 2020 r.

Sygnatariusze:

 • Adam Borowski – działacz „Solidarności” i Solidarności Walczącej, więzień polityczny
 • Mirosława Łątkowska – działaczka Solidarności Walczącej, wydawca podziemny
 • Tadeusz Markiewicz – działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny, drukarz podziemny
 • Roman Bielański – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny
 • Wacław Holewiński – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny, wydawca podziemny
 • Krzysztof Wyszkowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Antoni Macierewicz – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Mirosław Chojecki – działacz antykomunistyczny, twórca niezależnego ruchu wydawniczego, więzień polityczny
 • Jerzy Langer – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Ewa Polańska-Wolak – działaczka „Solidarności” i  Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom
 • Czesław Nowak – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Michałowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Tadeusz Stański – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny
 • Andrzej Gelberg – działacz podziemia, organizator Programu 3 Radia „Solidarność”
 • Artur Adamski – działacz Solidarności Walczącej
 • Roman Zwiercan – działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny
 • Andrzej Kołodziej – działacz „Solidarności” i Solidarności Walczącej, więzień polityczny
 • Krzysztof Bąkowski – podziemny wydawca, więzień polityczny
 • Andrzej Osipów – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Rozpłochowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Tomasz Olko – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Stanisław Fudakowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Kołakowski – działacz antykomunistyczny, drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych
 • Wojtek Borowik – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny
 • Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Janina Wehrstein – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Tomasz Moszczak – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Emil Broniarek – działacz antykomunistyczny, drukarz, więzień polityczny
 • Przemysław Miśkiewicz – działacz podziemngo NZS
 • Jacek Mejsak – działacz Solidarności Walczacej
 • Tomasz Truskawa – działacz antykomunistycznego podziemia
 • Julita Bodzińska – działaczka „Solidarności”, kolporterka wydawnictw podziemnych
 • Małgorzata Chmielecka-Gumoś – działaczka antykomunistyczna, więzień polityczny
 • Adam Gajkowski – działacz „Solidarności”, drukarz podziemnych wydawnictw, więzień polityczny,
 • Tadeusz Bień – działacz „Solidarności”, członek Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski przy kościele św. Brygidy
 • Grzegorz Maderski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Zygmunt Błażek – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jadwiga Chmielowska – działaczka Solidarności Walczącej,
 • Piotr Hlebowicz – działacz „Solidarności” RI, Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej
 • Mariusz Wilczyński – działacz Federacji Młodzieży Walczącej                                                  
 • Krzysztof Bydałek – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Lech Brzoza  – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Krystyna Łyszcz – działaczka podziemnej „Solidarności”                                               
 • Krzysztof Gąsior – działacz „Solidarności”, więzień polityczny                                               
 • Julian Filip – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Paweł Glanert – działacz „Solidarności”
 • Mirosław Grabowski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Tadeusz Zarembski – działacz „Solidarności”, drukarz podziemnych wydawnictw
 • Eugeniusz Szymecki – działacz „Solidarności”, więzień polityczny   
 • Barbara Hejcz – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jarosław Raszewski – działacz podziemnej „Solidarności”                 
 • Krzysztof  Kapica – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Anna Kołakowska – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Ryszard Kłos – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Kazimierz Kos – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Robert Krygier  – działacz podziemnej „Solidarności”, kolporter wydawnictw podziemnych
 • Izabella Lipniewicz – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Adrian Stankowski – działacz niezależnego PPS
 • Andrzej Malinowski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Krzysztof Mazur – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Aleksander Oczak – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Edward Janus – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Antoni Bogdanowicz – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Feliks Pieczka – działacz „Solidarności”, organizator pomocy dla represjonowanych
 • Romuald  Plewa  – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Szatkowski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jan Skiba  – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Cezary Godziuk – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Krzysztof Sosnowski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Lucyna Jabłońska – działaczka podziemnej „Solidarności”
 • Marian Hoppa – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Mieczysław Wędrowski – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Adam Kalita – działacz NZS, więzień polityczny
 • Janusz Walentynowicz  –  więzień polityczny
 • Stefan Zawadzki –  działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jan Hermanowicz – działacz „Solidarności”, więzień polityczny  
 • Jan Zieliński – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Nina Milewska – działaczka podziemnej „Solidarności”
 • Brunon Baranowski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Krzysztof  Łaszuk – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Władysław Kaudziński – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jan Raczycki – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Liberadzki – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Jan Jakubowski – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Edward Leszczyński – działacz „Solidarności”, organizator występów Teatru Domowego
 • Krzysztof Słomka – kolporter wydawnictw podziemnych
 • Karol Gwoździewicz – działacz Solidarności Walczącej i PPN
 • Ewa Stewart – dziaczka Solidarności Walczącej
 • Grzegorz Surdy – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny
 • Tomasz Dolecki – działacz podziemia, wydawca, więzień polityczny  
 • Agnieszka Bogucka – działaczka „Solidarności”
 • Cezary Kruk – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Jan Wojciechowski – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Tomasz Gugała – działacz podziemnego ruchu wydawniczego
 • Józef Wieczorek – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Edward Bielawski – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
 • Tomasz Wójcik - działacz „Solidarności”, przewodniczący RKS Dolny Śląsk
 • Józef Zalas – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Henryk Niedźwiecki – działacz „Solidarności”
 • Kazimierz Michalczyk – Przedstawiciel Solidarności Walczącej w Berlinie Zachodnim
 • Magdalena Jęczmyk – działaczka antykomunistycznego podziemia
 • Lech Jęczmyk – działacz antykomunistycznego podziemia  
 • Lech Dymarski – działacz antykomunistycznego podziemia, więzień polityczny
 • Andrzej Karczewski – działacz podziemnego ruchu wydawniczego
 • Ryszard Majdzik – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Michał Garapich – działacz NZS, więzień polityczny
 • Grzegorz Gorczyca – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Józef Śreniowski – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Andrzej Filipczyk – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Bronisław Wildstein - działacz opozycji antykomunistycznej, pracownik Radia Wolna Europa
 • Janusz Kamocki – żołnierz AK i konspiracji powojennej, więzień polityczny
 • Jerzy Jankowski – przedstawiciel Solidarności Walczącej na Kraje Skandynawskie
 • Zdzisław Stanisław Janeczek – działacz niepodległościowy i śląskiej „Solidarności”
 • Andrzej Sikora – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Edward Pohl – działacz Solidarności Walczącej
 • Mariusz Franciszek Nosarzewski – działaczy opozycji antykomunistycznej
 • Marek Telesfor Klimek – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Augustyn Czubocha – działacz opozycji antykomunistycznej, „Solidarności” RI
 • Józef Baran – działacz SKS Kraków, niezależnego ruchu chłopskiego, więzień polityczny
 • Jan Nowak – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Albert Łyjak – działacz Solidarności Walczącej
 • Elżbieta Wegner – działaczka podziemnych struktur „Solidarności”
 • Paweł Myśkowiec – działacz „Solidarności”
 • Ryszard Strach – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Wiesław Pyzio – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jerzy Tarnawski – działacz opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”
 • Maciej Łopiński – działacz opozycji antykomunistycznej, współautor książki „Konspira”
 • Andrzej Szkaradek – działacz "Solidarności i opozycji antykomunistycznej
 • Ryszard Zagórski – działacz „Solidarności”, opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Jacek Rogowski  – działacz „Solidarności”, opozycji antykomunistycznej, internowany
 • Paweł Badzio – podziemne Radio „Solidarność”
 • Jan Filipek – działacz  „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jadwiga i Janusz Jeżewscy – działacze „Solidarności” i Solidarności Walczącej
 • Zbigniew Żukowski – działacz  „Solidarności”, więzień polityczny
 • Arkadiusz Urban – działacz opozycji antykomunistycznej i podziemnego NZS
 • Jerzy Kaniewski – działacz  „Solidarności”, więzień polityczny
 • Ireneusz Sobas – działacz niepodległościowy z okresu stanu wojennego.
 • Tomasz Goetz – działacz Solidarności Walczącej
 • Przemysław Maria Zawadzki – działacz SKS, NZS i KPN
 • Joanna i Marcin Brynda – działacze niepodległościowi z okresu stanu wojennego
 • Mariusz A. Roman – działacz Federacji Młodzieży Walczącej
 • Grażyna i Piotr Zarębscy – działacze „Solidarności”
 • Tadeusz Wołyniec – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Antoni Lis – działacz opozycji antykomunistycznej, kolporter pism podziemnych
 • Zdzisław Dadok – działacz  „Solidarności” w Hucie Katowice
 • Janusz Małecki –  działacz opozycji antykomunistycznej, NZS na UMK
 • Mateusz Chmielarski – członek „Solidarności” FSM
 • Piotr Łukaszewski – działacz  „Solidarności”, więzień polityczny
 • Leszek Witkowski – działacz opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”
 • Piotr Jaworski – działacz Solidarności Walczącej
 • Konrad Józef Turzyński – działacz RMP i podziemnej „Solidarności” 
 • Zofia Dziedzic – działaczka opozycji antykomunistycznej, kolporterka wydawnictw podziemnych
 • Albert Łyjak – działacz Solidarności Walczącej
 • Jacek Sługocki – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Wojciech Dziadosz – działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Ryszard Mocek – działacz „Solidarności", więzień polityczny
 • Marian Tercki – działacz „Solidarności", więzień polityczny
 • Zdzisław Szczur – działacz „Solidarności", więzień polityczny
 • Mirosław Andrzejewski – działacz RMP, NZS i niezależnego harcerstwa, więzień polityczny
 • Dorota Martini – działaczka SKS, Ruchu Kultury Niezależnej
 • Piotr Zarębski – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Izabela Maciejewska – kolporterka wydawnictw podziemnych
 • Dorota M Kozielska – „Solidarność” ASP w Warszawie
 • Tadeusz Ćwięka – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Maryla Ścibor-Marchocka – kolporterka wydawnictw podziemnych
 • Wojciech Stawiszyński – działacz opozycji antykomunistycznej,  organizator i szef organizacji Armenia
 • Elżbieta Pietkiewicz – działaczka opozycji antykomunistycznej
 • Zofia Dublaszewska – działaczka Solidarności Walczącej, więzień polityczny
 • Andrzej Grosicki – działacz „Solidarności"
 • Krzysztof Wolf – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Edward Pińkowski – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Józef Pińkowski – działacz podziemnej „Solidarności", więzień polityczny
 • Stanisław Pinkowski – działacz podziemnej „Solidarności"
 • Sławoj Kigina – działacz podziemnej „Solidarności"
 • Janina Konczak Gotner – działaczka „Solidarności" w Stomilu, internowana w Goldapi
 • Leszek Duklanowski – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Wojciech Woźniak – działacz Federacji Młodzieży Walczącej i WiP, więzień polityczny
 • Anna Niszczak – działaczka „Solidarnośći”, więzień polityczny
 • Ryszard Niszczak – działacz opozycji antykomunistycznej
 • Jan Martini – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 • Wojciech Marchewczyk – wydawca i redaktor niezależnego pisma "Hutnik", więzień polityczny
 • Wojciech Duklanowski – działacz podziemnej „Solidarności”
 • Aurelia i Jerzy Lemańscy – działacze „Solidarności”
 • Łukasz Ossowski –  działacz „Solidarności", Solidarności Walczącej, więzień polityczny
 • Wiesław Jan Wysocki – działacz niepodległościowy, prof. UKSW, Prezes Instytutu Piłsudskiego
 • Mariusz A. Roman – działacz Federacji Młodzieży Walczącej
 • Elżbieta Królikowska-Avis – działaczka antykomunistyczna, więzień polityczny
 • Krzysztof Lancman – działacz niepodległościowy, KPN
 • Andrzej Anusz – działacz podziemnego NZS
 • Waldemar Pernach – działacz „Solidarności", internowany, założyciel grupy BAZA
 • Paweł Bromski – działacz niepodległościowy, prof. rektor uczelni
 • Tadeusz Dudkiewicz – działacz „Solidarności, więzień polityczny
 • Bolesław Andrzej Jabłoński – członek Komisji Ochrony Kościoła przy Prymasie Polski Kardynale Stefanie Wyszyńskim, Grupy Oporu „Solidarni"
 • Jan Włodzimierz Kulczycki – członek „Solidarności", Grupy Oporu „Solidarni"
 • Mieszko Zieliński – Grupy Oporu „Solidarni"
 • Kazimierz Mazur – działacz podziemnej „Solidarności”, więzień polityczny
 • Andrzej Snarski – działacz niepodległościowy
 • Mariusz Goc – działacz podziemia antykomunistycznego
 • Paweł Bogacki – działacz niepodległościowy
 • Stanisław Sakwa – działacz niepodległościowy, KPN, PPN
 • Lucyna Lubańska – działaczka  niepodległościowa, SKS, OKOR, redaktorka podziemnego pisma „Solidarność Rolników”
 • Barbara Suchojad - działaczka podziemnej „Solidarności"
 • Jan Kaim – działacz antykomunistyczny

Zobacz NASZ FILM o św. Janie Pawle II:

 Źródło: niezalezna.pl

 

#św. Jan Paweł II #apel

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
mk
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo