Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało. Nie było niespodzianki – Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tajnym głosowaniu wzięły udział 193 państwa. Na Polskę oddano 190 głosów (dwa państwa się wstrzymały). Wcześniej minister Witold Waszczykowski mówił, że bez względu na wynik, już sama kampania promująca kandydaturę Polski w RB okazała się sukcesem, ponieważ nasz kraj zaczął być postrzegany jako partner godny zaufania.

Polski rząd bardzo intensywnie zabiegał o poparcie dla polskiej kandydatury. Podczas wizyt zagranicznych, premier Polski Beata Szydło, szef polskiej dyplomacji oraz prezydent Andrzej Duda, konsekwentnie promowali polską kandydaturę. Kampania promocyjna na rzecz członkostwa w Radzie odbywała się pod hasłem „Solidarność, Odpowiedzialność i Zaangażowanie”.

W styczniu 2017 r. podczas wystąpienia w RB ONZ, minister Witold Waszczykowski podkreślił wkład Polski w utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego na świecie, m.in. w Libanie czy w byłej Jugosławii.

Nasza kadencja w Radzie Bezpieczeństwa rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. Polska po raz ostatni była niestałym członkiem RB ONZ w latach 1996-1997.

Eksperci uważają, że obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa wzmocni nasz mandat w ONZ. Będzie to również nobilitacja dla polskiej polityki zagranicznej, poza tym znajdziemy się w centrum decyzyjnym świata. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest jednym z sześciu najważniejszych organów ONZ. Według Karty Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa ONZ jest odpowiedzialna za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Działa ona za pomocą środków pokojowych (rezolucje) lub wymuszających (sankcje gospodarcze).

W Radzie Bezpieczeństwa RB ONZ zasiada 15 państw. Pięć z nich, znanych również pod nazwą P5, to stali członkowie z prawem weta. Należą do nich: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chiny. Pozostałe dziesięć miejsc reprezentują państwa z geopolitycznie zróżnicowanych grup regionalnych: Afryki, Ameryki Łacińskiej i Karaibów (GRULAC), Azji i Pacyfiku, Europy Zachodniej i Innych (WEOG) oraz Europy Wschodniej (EEG).