Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Waszyngtonie odbyły się z udziałem ambasadora Polski, Piotra Wilczka, który był gospodarzem oficjalnego przyjęcia z tej okazji.

Uroczystości były skierowane do społeczności amerykańskiej i polskiej, a zwłaszcza do przedstawicieli dyplomacji i rządu Stanów Zjednoczonych, elit opiniotwórczych oraz placówek dyplomatycznych innych państw. Wydarzenie wpisało się w politykę dyplomatyczną nowych przedstawicieli Polski w USA i służyło umacnianiu wzajemnych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Wśród gości reprezentujących Polskę, oprócz ambasadora Wilczka, byli między innymi konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Gołubiewski, attaché MON gen. Cezary Wiśniewski, senatorowie Anna Maria Anders i Adam Bielan. Obecni byli także przedstawiciele organizacji polonijnych, w tym reprezentanci Klubów Gazety Polskiej w USA. Spośród gości reprezentujących Stany Zjednoczone i placówki innych krajów należy wymienić ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, ambasadorów Ukrainy i Litwy, amerykańskich senatorów i kongresmanów, a także dyplomatów USA, którzy obecnie lub w najbliższym czasie obejmą stanowiska w Polsce.Oficjalną część wydarzenia otworzył ambasador Wilczek. Mówił o Konstytucji 3 Maja jako o punkcie w historii Polski, który zaszczepił wartości niepodległościowe. Podkreślił, że wtedy Polska była osamotniona, a dzisiaj ceni sobie wypracowany sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i nową rolę w NATO, które zasadniczo poprawia geopolityczną pozycję i bezpieczeństwo Polski.

W podobnym tonie mówiła senator Anna Maria Anders. Senator Roy Blunt ze stanu Missouri mówił o rosnącym znaczeniu partnerstwa obu państw w ramach stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce. Wspomniał o uznaniu z jakim Ameryka patrzy na Polskę, biorąc pod uwagę jej historię walki o niepodległość: od zaborów po czasy komunistycznego reżimu. Nadmienił, że sama Warszawa, gdzie każdy budynek musiał być odbudowany po wojnie, jest świadectwem ogromnej ceny, jaką Polacy przywiązywali do wolności. Głos zabrała również członkini Izby Reprezentantów USA Marcy Kaptur zasiadająca w komisji ds. obronności, która, wspominając niedawne rozmowy z ministrem Antonim Macierewiczem, dziękowała Polsce za zaangażowanie w bezpieczeństwo całego swego regionu.Podczas wydarzenia wręczono także odznaczenia od prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Niestety, również w Waszyngtonie nie zabrakło incydentu ze strony polskiej opozycji totalnej. Przed rezydencją ambasadora znalazły się osoby, które próbowały rozdawać gościom ulotki, które odsyłały do stron internetowych... KODu.