Kilku mężczyzn w strzeżonym Ośrodku Straży Granicznej dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej zaatakowało funkcjonariuszy, którzy wyprowadzali stamtąd trzy osoby w celu ich deportacji. Użyto gazu łzawiącego i kajdanek, mężczyźni zostali umieszczeni w izolatce.

Do incydentu doszło w nocy, gdy funkcjonariusze Straży Granicznej rozpoczęli realizację decyzji o zobowiązaniu do powrotu trzyosobowej grupy cudzoziemców. Deportacja odbyła się tego samego dnia przed południem z Lotniska Chopina w Warszawie.

Kilka osób przebywających w ośrodku utrudniało funkcjonariuszom wykonywanie czynności, próbując uniemożliwić im wyprowadzenie cudzoziemców z ośrodka. Trzech mężczyzn, obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, zachowywało się szczególnie agresywnie. Nie tylko grozili funkcjonariuszom, ale również dopuścili się wobec nich czynnej napaści 

– podała Straż Graniczna.

Jak poinformowano, po kilkukrotnym i bezskutecznym przywoływaniu do porządku, użyto środków przymusu bezpośredniego, tj. gazu łzawiącego i kajdanek. 


Agresywni mężczyźni zostali umieszczeni w izolatce

– przekazała Straż Graniczna.

Do ośrodka została wezwana karetka pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego udzielił cudzoziemcom niezbędnej pomocy, oceniając, że nie wymagają hospitalizacji.

Decyzja o zobowiązaniu do powrotu trzyosobowej grupy cudzoziemców została zrealizowana.

Straż Graniczna podkreśliła, że na terenie ośrodka nie jest prowadzona żadna akcja protestacyjna. Poinformowano również, że „prowadzone są czynności zmierzające do postawienia obywatelom Rosji zarzutu czynnej napaści na funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe”.