Na jaw wychodzą nowe fakty związane z fakturami wystawionymi przez Mateusza Kijowskiego Komitetowi Obrony Demokracji. Okazuje się, że Kijowski użył płatnego szablonu strony w celu stworzenia serwisu www.ruchkod.pl. Podczas gdy szablon kosztuje zaledwie 69 dolarów, lider KOD swoją usługę wycenił na ponad 7 tys. zł.

Już pobieżna analiza ujawnionych faktur oraz informacji zamieszczonych na łamach serwisu KOD pozwala stwierdzić, że strona wykorzystuje płatny szablon (tzw. template).

Usługę „przygotowania nowych serwisów oraz opracowania treści” Mateusz Kijowski wycenił na 7072,50 zł, tymczasem zgodnie z ceną rynkową motywy używane do budowania tzw. layoutu strony są bezpłatne lub dostępne za 150-300 zł.

Co więcej okazuje się, że po taki właśnie motyw strony (template) sięgnięto w przypadku serwisu KOD ze strony https://themegrill.com/themes/colormag/. Z informacji zawartej na stronie KOD wynika, że za projekt odpowiada właśnie ThemeGrill. W internecie gotowy projekt całego szablonu serwisu w wersji na komputery oraz urządzenia mobilne i smartfony kosztuje zaledwie... 69 dolarów w wersji profesjonalnej. Uproszczona wersja szablonu dostępna jest za darmo.


Co ciekawe zgodnie z paragrafem 70 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zabrania się:

„zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe” 


 
Odnosząc się do tego zarzutu, na łamach WP.pl Mateusz Kijowski stwierdził, że... ten statut go nie dotyczy.

- Ale ten statut dotyczy stowarzyszenia... To zupełnie inny podmiot, zupełnie inaczej się to odbywa. Mówimy o komitecie społecznym, którego ja nigdy nie byłem członkiem, który prowadził zbiórki i finansował działania...