Agenci Kremla, prowadzący wobec Zachodu zorganizowaną cyberwojnę, wykorzystali zakończony wczoraj w Warszawie szczyt NATO do ataku na Polskę. Hakerzy spreparowali wypowiedzi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Mirosława Różańskiego oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marka Tomaszyckiego. 

Rosyjscy cyberprzestępcy przyzwyczaili opinię publiczną do tego, że w przededniu lub trakcie strategicznych wydarzeń na arenie międzynarodowej wypuszczają różnego rodzaju kontrowersyjne tezy, sformułowania i komentarze, wypowiedziane rzekomo przez strategicznych polityków Zachodu lub wysokich rangą wojskowych. Teraz ofiarami ich działań padło dwóch polskich generałów, odpowiedzialnych za strategiczne jednostki w Siłach Zbrojnych RP. 

Od kilku dni w rosyjskich mediach krążyły spreparowane wypowiedzi gen. broni Mirosława Różańskiego oraz gen. broni Marka Tomaszyckiego na temat szczytu NATO w Warszawie oraz kwestii bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Obydwie wypowiedzi dyskredytowały strategiczny szczyt, który w piątek i sobotę odbył się na Stadionie Narodowym oraz sugerowały wybuch konfliktu w regionie. Szybko okazało się jednak, że wypowiedzi polskich generałów zostały sfałszowane i posłużyły jedynie do zaognienia i tak napiętej już sytuacji na linii NATO-Rosja. 

Zarówno Dowództwo Generalne RSZ, jak i Dowództwo Operacyjne RSZ wystosowały oświadczenia, w których informują o spreparowaniu wypowiedzi swoich dowódców. 

"Oświadczam, że publikacja jest w całości nieprawdziwa. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki nie wypowiedział żadnej z cytowanych w publikacji treści oraz nie podziela sugerowanych poglądów i opinii. Zamieszczony tekst jest działaniem propagandowym i dezinformacyjnym, niezgodnym z zasadami etyki oraz prawa prasowego. Wprowadza w błąd opinię publiczną, narusza godność i dobre imię Prezydenta Rzeczypospolitej, ministra Obrony Narodowej, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na oficjalnym portalu DO RSZ. 

"W związku z informacją, jaka pojawiła się 7 lipca 2016 roku w przestrzeni publicznej w Internecie, dotyczącej rzekomej wypowiedzi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w kontekście szczytu NATO informuję, że gen. broni Mirosław Różański nigdy nie udzielał wywiadu dla wspomnianej redakcji telewizyjnej i nie był gościem w jej studio" - to z kolei oświadczenie, opublikowane na portalu DG RSZ.