Szokujące... Wyrok TK u polityków PO, choć nie został jeszcze ogłoszony!

Trybunał Konstytucyjny badał nowelizację ustawy o TK, a wyrok ma ogłosić dziś o godz. 13. Ale portal wpolityce.pl twierdzi, że już teraz politycy Platformy Obywatelskiej...

Filip Błażejowski/Gazeta Polska
Trybunał Konstytucyjny badał nowelizację ustawy o TK, a wyrok ma ogłosić dziś o godz. 13. Ale portal wpolityce.pl twierdzi, że już teraz politycy Platformy Obywatelskiej... wzajemnie przesyłają sobie, poprawiają i komentują projekt orzeczenia, jakie ma zostać wydane.

Portal na potwierdzenie prawdziwości swoich ustaleń publikuje cały 269-stronicowy projekt orzeczenia Trybunału z... 9 marca. Podobno wyrok ten krąży "po mieście" już od dwóch tygodni, co czyniłoby z posiedzeń TK jedną wielką farsę.

Dziennikarze zastrzegają: 

Zamieszczamy go poniżej, a ocenę tych wszystkich faktów i jego wpływ na wiarygodność „orzekania” sędziów Trybunału z panem prezesem Rzeplińskim pozostawiamy Państwu. Już za kilka godzin będziemy mogli się przekonać, czy nasi informatorzy mają rację i czy krążący po mieście draft z orzeczeniem mędrców jest prawdziwy czy nie.


W projekcie czytamy m.in.:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217):
a) jest niezgodna z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z art. 7, art. 112 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji [...]


Trybunał uznał, że ustawa nowelizującej nie została rozpatrzona w trzech czytaniach w rozumieniu art. 119 ust. 1 Konstytucji z uwagi na pośpieszne jej procedowanie, z naruszeniem przepisów regulaminowych ustanowionych przez Sejm w ramach przyznanej mu autonomii (por. art. 112 Konstytucji), a ponadto, że świadome działanie przez Sejm przy uchwalaniu tej ustawy poza granicami prawa (wbrew art. 7 Konstytucji) stanowi naruszenie najbardziej podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego (por. art. 2 Konstytucji). Jednocześnie Trybunał stwierdził, że procedura uchwalenia ustawy nowelizującej nie spełniła dwóch zadań jej stawianych, a mianowicie nie zapewniła tej ustawie demokratycznej legitymacji, bowiem w procesie ustawodawczym nie zagwarantowano realnego udziału wszystkich sił politycznych reprezentowanych w parlamencie, a ponadto nie legitymizowała ustawy merytorycznie, bowiem pospieszne procedowanie, bez rzetelnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań i ocenienia ich możliwych skutków, nie zminimalizowały ryzyka regulacji nietrafnych oraz niezgodnych z ustawą zasadniczą.

W wyroku mamy usłyszeć także:

Przechodząc do ustaleń dotyczących skutków prawnych orzeczenia niekonstytucyjności ustawy nowelizującej z uwagi na wadliwy tryb jej uchwalenia, należy stwierdzić, że z dniem ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie cała ta ustawa utraciła moc obowiązującą i nie może już być stosowana. Stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy nowelizującej z uwagi na wadliwy tryb jej uchwalenia ma bezpośredni wpływ na dokonane przez tę ustawę zmiany w prawie.

Jak również:

Niniejszy wyrok ma charakter ostateczny i moc powszechnie obowiązującą. W świetle obowiązującej Konstytucji nie może on zostać skutecznie zakwestionowany przez inne organy państwa, które zobowiązane są do jego wykonania i respektowania.

 

Źródło: niezalezna.pl,wpolityce.pl

wg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo