W Parlamencie Europejskim trwa debata na temat Polski. Dyskusje rozpoczął wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Następnie głos zabrała premier Polski Beaty Szydło. - Zmiany, które wprowadzamy w Polsce wynikają z demokratycznej decyzji polskich obywateli. Przemawiam w imieniu rządu i polskich obywateli, dla których wolność, suwerenność, sprawiedliwość są wartościami - powiedziała podczas debaty premier. 

Śledź relację z debaty w PE na niezalezna.pl

- Dziękuję, że mogę dziś opowiedzieć o Polsce. To ważne byśmy rozwiali wszelkie wątpliwości. Zmiany, które wprowadzamy w Polsce wynikają z demokratycznej decyzji polskich obywateli. My, Europejczycy powinniśmy budować naszą wspólnotę w oparciu o zaufanie. Przemawiam w imieniu rządu i polskich obywateli, dla których wolność, suwerenność, sprawiedliwość są wartościami. Zależy mi, żeby po tej debacie mieli państwo przekonanie, że Polska jest takim samym członkiem UE jak wasze kraje. Polacy są otwarci na to, by wspierać Europę w podejmowaniu wyzwań. Jesteśmy częścią zjednoczonej Europy

- mówiła Szydło.

Premier powiedziała, że Polacy wybrali program, który jest skierowany do tych, którym pomimo transformacji trudno w Polsce się żyje. Beata Szydło odniosła się do zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

- Musieliśmy zmienić ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, bo ta przyjęta przez poprzedni Sejm była w cześci niekonstytucyjna. Orzekaniu TK w pełnym składzie nie powinno budzić wątpliwości. Tak jest w niektórych krajach europejskich. Naprawiamy błędy w sprawie Trybunału. Zgadzamy się, żeby 8 z 15 sędziów było wybranych przez opozycję. Trwająca dyskusja wokół Trybunału polemika ma wymiar polityczny, a nie prawny - powiedziała premier.

Kolejną kwestią o której mówiła premier to zmiany w mediach publicznych.

Zmiany w polskich mediach nie naruszają standardów publicznych mediów w krajach europejskich. Rozpoczęte przez nas zmiany w mediach publicznych mają na celu przywrócenie im rzetelności i obiektywizmu. W przypadku zmian w mediach wzorujemy się na rozwiązaniach stosowanych w państwach Unii Europejskiej - stwierdziła Szydło


Na zakończenie premier Beaty Szydło powiedziała:

Jesteśmy otwarci na dialog, rozmowę i wspólne rozwiązywanie polskich problemów. Jestem gotowa odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Wierzę, że w dialogu i porozumieniu będziemy budowali przyszłość Unii Europejskiej. Polska to piękny kraj, Polacy to dumny naród


Kluby „Gazety Polskiej” i Stowarzyszenie Solidarni 2010 demonstrują przed Parlamentem Europejskim.