Paweł Wojtunik, który od grudnia 2009 roku stoi na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostanie zdymisjonowany. Jak dowiedziała się niezalezna.pl pierwszego dnia urzędowania nowy szef ABW, Piotr Pogonowski wszczął procedurę cofnięcia Wojtunikowi poświadczenia bezpieczeństwa. 

Jak ustaliliśmy, wczoraj do centrali CBA zjechali dyrektorzy kilku delegatur na spotkanie z kierownictwem biura. Rzecznik Biura Jacek Dobrzyński przekazał nam, że sam Wojtunik nie wziął udziału we wczorajszym spotkaniu. Pytany o jego temat - milczy.

Nasi rozmówcy w centrali CBA twierdzą, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania Wojtunik - Kamiński. Dotychczas było to niemożliwe, z powodu wyjazdu Pawła Wojtunika do Paryża, po zamachach z 13 listopada.

Paweł Wojtunik zostanie usunięty ze stanowiska z powołaniem się na art. 7 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o CBA.

Art. 7 mówi, że szefem CBA może być osoba, która: 
3) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 
5) spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
 

Następcą Wojtunika będzie Ernest Bejda, bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego.

Jako pierwszy informację o dymisji Wojtunika podał Cezary Gmyz. - O godzinie 10 ma być podana informacja o dymisji Pawła Wojtunika z funkcji szefa CBA - napisał na Twitterze.

CBA zajmuje się zwalczaniem korupcji wżyciu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych. Biuro zajmuje się także zwalczaniem działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
 
Szef CBA pełni czteroletnie kadencje, maksymalnie dwie. Druga kadencja Pawła Wojtunika zaczęła się w grudniu 2013 roku.
 
W grudniu 2007 został szefem Centralnego Biura Śledczego. W październiku 2009 objął obowiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego za Mariusza Kamińskiego. Stało się tak w związku z decyzją Donalda Tuska o odwołaniu Kamińskiego za jego działania ws. tzw. afery hazardowej. 30 grudnia 2009 r. premier Donald Tusk powołał Wojtunika na stanowisko szefa CBA. Ponownie powołany na to stanowisko został 31 grudnia 2013 r.
 
W maju 2015 Cezary Gmyz z tygodnika „Do Rzeczy” ujawnił nagranie rozmowy minister Elżbiety Bieńkowskiej z Pawłem Wojtunikiem w ramach afery podsłuchowej. Rozmowa miała mieć miejsce w czerwcu 2014 w restauracji Sowa i Przyjaciele.