Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo ws. Przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji interweniujących w siedzibie PKW. Sprawa dotyczy zatrzymania dziennikarzy, którzy relacjonowali przebieg protestów w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak wynika z pisma przesłanego przez sekretariat prokuratury do Press Clubu, śledztwo wszczęto w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów, którzy zatrzymali dwóch dziennikarzy: Jana Pawlickiego z TV Republika i Tomasza Gzella – fotoreportera PAP, w nocy z 21 na 22 grudnia 2014 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.
 
- Sekretariat prokuratury zawiadamia, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów z dnia 31 grudnia 2014 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji KRP W-wa I w związku z interwencją podjętą 20/21 listopada 2014r. w Państwowej Komisji wyborczej o czyn z art. 231 § 1 kk
– czytamy w piśmie prokuratury.

art. 231 § 1 kk stanowi:
„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”