Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Co ulegnie zmianie?

Jeśli dyplomata dwukrotnie odmówi przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej MSZ, jego stosunek pracy wygaśnie - to jedno z rozwiązań zaproponowanych w rządowym projekcie noweli ustawy o służbie zagranicznej. Ma ono zapewnić większą mobilność dyplomatów w czasach wyzwań geopolitycznych - wskazała KPRM.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Na stornach KPRM poinformowano, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

"Projekt zakłada zapewnienie większej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej"

- napisano w informacji KPRM. Projekt przyjęty przez rząd zmieni dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Jak wyjaśniono, obecnie dyplomata zawodowy, w momencie otrzymania stopnia dyplomatycznego, musi być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce zagranicznej w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Jeśli dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi wyjazdu, otrzymuje sankcję finansową.

Nowe przepisy - co ulegnie zmianie?

Z informacji wynika, że nowe przepisy przyjęte przez rząd przewidują wygaśniecie stosunku pracy w sytuacji, gdy dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej MSZ.

"Rozwiązanie to ma zapewnić większą mobilność dyplomatów zawodowych, szczególnie potrzebną w czasach wyzwań geopolitycznych"

- podkreślono w informacji.

Rząd przyjął też nowe kryterium weryfikacji członków służby zagranicznej.

"Ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających siedzibę w krajach spoza naszego kręgu państw sojuszniczych"

- napisano.

[polecam:https://niezalezna.pl/436456-nie-mozemy-czekac-na-reakcje-ue-müller-polska-zablokuje-import-wegla-z-rosji]

Podano też, że rozwiązanie to nie będzie dotyczyło osób, które kształciły się wyłącznie w: państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach sygnatariuszach Traktatu Północnoatlantyckiego niebędących państwami UE, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej.

W projekcie nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany. Najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.

"Rozwiązanie to dostosowuje katalog stopni dyplomatycznych do systemów przyjętych w innych krajach demokratycznych, w tym państwach UE, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym attaché"

- podano w informacji.

Poinformowano też, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Polska

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo