Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podziękował wszystkim zaangażowanym w ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego.

Państwo polskie dba o zabytki, ale ich piękno to przede wszystkim efekt pracy bardzo wielu specjalistów, którym – w tym szczególnym dniu – dziękuję za troskę i dbałość o zachowanie najwyższych standardów przy odbudowie i renowacji skarbów naszej kultury, dziękuję za wzbogacanie naszego narodowego dziedzictwa

– powiedział wicepremier Gliński.

Szef resortu kultury i sportu podkreślił również, że Ministerstwo w latach 2016-2020 na remonty i konserwacje polskich zabytków przekazało 653 mln zł, co stanowi wzrost aż o 280 mln zł w stosunku do lat 2011-2015. Aktualny budżet na rok 2021 wynosi 132,6 mln i został już dwukrotnie w tym roku zwiększony o łączną kwotę 20 mln. Dzięki systematycznemu zwiększaniu budżetu w ramach programu „Ochrona zabytków” każdego roku odnawianych jest coraz więcej obiektów – zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i tych, wpisanych na prestiżowe listy Pomników Historii czy UNESCO.

Niezależnie od zwiększenia budżetu na ochronę zabytków, udało nam się przez ostatnie lata znacząco zwiększyć liczbę obiektów wpisanych na prestiżową listę Pomników Historii, dzięki czemu są one poddane szczególnej ochronie. W 2015 r. w Polsce było 60 takich obiektów w całym kraju, dziś mamy już 109 Pomników Historii

– podkreślił minister kultury prof. Piotr Gliński.