IMGW podaje, że na Podlasiu w związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, a lokalnie nawet powyżej stanów ostrzegawczych.

"Miejscami, w związku z utrzymującym się zlodzeniem, mogą wystąpić utrudnienia przepływu i związane z tym większe wahania stanu" – ostrzega IMGW.

Na Mazowszu w związku ze spływem wód roztopowych na dopływach Wisły, w zlewni Narwi i zlewni Bugu przewiduje się dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej, przy utrzymujących się lokalnie przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Iłżance, Pilicy, Liwcu i Mławce i przewidywanych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Bugu we Frankopolu i w Wyszkowie oraz na Utracie w Krubicach.

"Na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach możliwe jest osiągnięcie stanu alarmowego" – informuje Instytut.

W Tatrach do wieczora w niedzielę obowiązuje zagrożenie lawinowe, według skali TOPR określone jest jako umiarkowane.

"Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne"

 – wyjaśnia TOPR powody wydania alertu.